Usvojen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
Plan selektivnog odvoza otpada za 2017 godinu.
Plan selektivnog odvoza otpada za 2016 i 2017 godinu.
Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada - Grad Popovača

Vijesti

Plan selektivnog odvoza otpada za 2017 godinu.

14.12.2016.

Plan selektivnog odvoza otpada za 2017 godinu. Više...

Plan selektivnog odvoza otpada za 2016 i 2017 godinu.

11.11.2016.

Plan selektivnog odvoza otpada za 2016. i 2017. godinu možete preuzeti na sljedećim poveznicama

SELEKTIVNI ODVOZ 2016.pdf 

SELEKTIVNI ODVOZ 2017.pdf 

Više...

Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada - Grad Popovača

3.11.2016.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka

Eko-Moslavina d.o.o. tijekom mjeseca studenog ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati


Više...

Razvrstavanje otpada u kućanstvima

11.10.2016.


Više...

Česta pitanja

Može. Građani mogu besplatno deponirati otpad do 1 m3 na Odlagalište komunalnog otpada u Kutini. Pri tome je važno da u tom otpadu ne bude pomiješano: papir, staklo, ee otpad, gume od vozila. Takav koristan otpad za oporabu građani besplatno mogu odložiti u specijalne kontejnere u krugu Eko Moslavine d.o.o.—Zagrebačka 1, Kutina.
Otrovne kemikalije, zapaljive tvari, herbicidi, fungicidi i pesticidi, te ostali preparati za njegu i zaštitu bilja, baterije, željezo i sav ostali otpad štetan za okoliš i prirodu ne smije se odlagati u posude za prikupljanje komunalnog otpada. Nažalost, korisnici često odlažu i takav otpad. Radnici Eko Moslavine d.o.o. nastoje izdvojiti štetan otpad i zbrinuti ga na pravilan način. Odvoz komunalnog otpada na odlagalište obavlja se  specijalnim vozilima za otpad iz kontejnera i  vozilima za otpad iz kanti. Procjenjuje se da komunalni otpad iz domaćinstva sadrži: 42,2 % papira, 0,5 % stakla i 57,3 % raznog otpada. Obzirom na akciju odvojenog prikupljana starog papirai kartona, a koja se provodi i proviodit će se na mjesečnom nivou tijekom cijele 2014. godine cijenimo da će se udio papira u otpadu u domaćinstvima značajno smanjiti. Točniji podatci kao i rezultat i ove akcije bit će poznati po završetku ove poslovne godine.
Sa područja lokalnih jedinica otpad se odvozi jednom tjedno, a s užeg područja Grada Kutine dva puta tjedno prema utvrđenom rasporedu, u pravilu bez obzira na dane praznika i blagdana. Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada imaju obvezu na dane odvoza, posude ili vreće s otpadom iznijeti na mjesta koja su pristupačna za utovar (u cestovni pojas, a obvezno  izvan dvorišne ograde). Posude ili vreće s komunalnim otpadom zgrada kolektivnog stanovanja iznose i vračaju u za to predviđene prostore radnici koji obavljaju odvoz.
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu čl. 34. st. 3 („Vlasnik građevine obvezan je koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada“) i Odluci o komunalnom redu Grada Kutine čl. 25 („Sve pravne i fizičke osobe dužne su skupljanje i odvoz komunalnog otpada povjeriti društvu Eko Moslavina d.o.o.“) te ekvivalentnih odluka grada Popovače i općine Velika Ludina, sve pravne i fizičke osobe na području gradova Kutine i  Popovača i općine Velika Ludina obavezne su plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada društvu Eko Moslavini d.o.o.

Obraćanje s povodom

Riječ direktora
ekomoslavina
1 34 22.10.2014.

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Zeleni otoci

Ovdje potražite popis  i lokaciju zelenih otoka.