OBAVIJEST
Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada općina Velika Ludina
Priopćenje skupštine Eko Moslavine d.o.o.
Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada za grad Popovaču

Vijesti

OBAVIJEST

26.9.2016.

Poštovani korisnici,

EKO MOSLAVINA d.o.o. je nedavno nabavila malo komunalno vozilo s kojim će sada biti u mogućnosti prikupljati komunalni otpad i na terenu nepristupačnom za velika komunalna vozila.

Ovim vas putem obavještavamo da ćemo ovu uslugu početi pružati s 01. listopada 2016. godine te vas pozivamo da se javite u EKO MOSLAVINU d.o.o. kako biste zadužili posudu za komunalni otpad.


Više...

Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada općina Velika Ludina

30.5.2016.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), komunalna tvrtka 
Eko-Moslavina d.o.o. tijekom mjeseca lipnja ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati. 
Stoga molimo građane da postupe odgovorno te svoj glomazni otpad odlože na predviđenim lokacijama u specijaliziranim spremnicima. 

Više...

Priopćenje skupštine Eko Moslavine d.o.o.

23.5.2016.

PRIOPĆENJE SKUPŠTINE EKO MOSLAVINE d.o.o.

 

Više...

Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada za grad Popovaču

6.5.2016.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka

Eko-Moslavina d.o.o. tijekom mjeseca svibnja ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati.


Više...

Česta pitanja

Može. Građani mogu besplatno deponirati otpad do 1 m3 na Odlagalište komunalnog otpada u Kutini. Pri tome je važno da u tom otpadu ne bude pomiješano: papir, staklo, ee otpad, gume od vozila. Takav koristan otpad za oporabu građani besplatno mogu odložiti u specijalne kontejnere u krugu Eko Moslavine d.o.o.—Zagrebačka 1, Kutina.
Otrovne kemikalije, zapaljive tvari, herbicidi, fungicidi i pesticidi, te ostali preparati za njegu i zaštitu bilja, baterije, željezo i sav ostali otpad štetan za okoliš i prirodu ne smije se odlagati u posude za prikupljanje komunalnog otpada. Nažalost, korisnici često odlažu i takav otpad. Radnici Eko Moslavine d.o.o. nastoje izdvojiti štetan otpad i zbrinuti ga na pravilan način. Odvoz komunalnog otpada na odlagalište obavlja se  specijalnim vozilima za otpad iz kontejnera i  vozilima za otpad iz kanti. Procjenjuje se da komunalni otpad iz domaćinstva sadrži: 42,2 % papira, 0,5 % stakla i 57,3 % raznog otpada. Obzirom na akciju odvojenog prikupljana starog papirai kartona, a koja se provodi i proviodit će se na mjesečnom nivou tijekom cijele 2014. godine cijenimo da će se udio papira u otpadu u domaćinstvima značajno smanjiti. Točniji podatci kao i rezultat i ove akcije bit će poznati po završetku ove poslovne godine.
Sa područja lokalnih jedinica otpad se odvozi jednom tjedno, a s užeg područja Grada Kutine dva puta tjedno prema utvrđenom rasporedu, u pravilu bez obzira na dane praznika i blagdana. Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada imaju obvezu na dane odvoza, posude ili vreće s otpadom iznijeti na mjesta koja su pristupačna za utovar (u cestovni pojas, a obvezno  izvan dvorišne ograde). Posude ili vreće s komunalnim otpadom zgrada kolektivnog stanovanja iznose i vračaju u za to predviđene prostore radnici koji obavljaju odvoz.
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu čl. 34. st. 3 („Vlasnik građevine obvezan je koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada“) i Odluci o komunalnom redu Grada Kutine čl. 25 („Sve pravne i fizičke osobe dužne su skupljanje i odvoz komunalnog otpada povjeriti društvu Eko Moslavina d.o.o.“) te ekvivalentnih odluka grada Popovače i općine Velika Ludina, sve pravne i fizičke osobe na području gradova Kutine i  Popovača i općine Velika Ludina obavezne su plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada društvu Eko Moslavini d.o.o.

Obraćanje s povodom

Riječ direktora
ekomoslavina
1 32 22.10.2014.

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Zeleni otoci

Ovdje potražite popis  i lokaciju zelenih otoka.