Obavijest o prikupljanju informacija od korisnika u obiteljskim kućama sa područja Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina
Obavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada "Kutina"
KUTINA - Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada
VELIKA LUDINA - Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

Vijesti

Obavijest o prikupljanju informacija od korisnika u obiteljskim kućama sa područja Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina

27.11.2017.

  Poštovani korisnici usluga odvoza komunalnog otpada u obiteljskim kućama,

temeljem Uredbe o gospodarenju otpadom (NN 50/17), tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo, će za potrebe procjene
nabavke kompostera i/ili spremnika (kanta) za kompostiranje podijeliti Anketne listiće na području Grada Kutine, Grada Popovače te Općine Velika Ludina.
Više...

Obavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada "Kutina"

17.11.2017.

 
GRAD KUTINA
Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: MZOIE) objavilo Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada "Kutina".
Više...

KUTINA - Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

10.10.2017.

 
GRAD KUTINA
U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o. tijekom mjeseca LISTOPADA ove godine provesti će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati.
Više...

VELIKA LUDINA - Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

20.9.2017.

 
OPĆINA VELIKA LUDINA
U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o. tijekom mjeseca LISTOPADA ove godine provesti će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati. 
 
Više...

Informacije / obavijesti

UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

MARIJO KOVAČIĆ

- DISPEČER PRIJEVOZA I PRIJEVOZ OTPADA -

095 830 9589BLAGAJNA:

07 - 14 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 09:30 - 10:00

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 038

RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

07 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 10:30

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

07 - 19 (PONEDJELJAK - PETAK; LJETNO RADNO VRIJEME)

07 - 17 (PONEDJELJAK - PETAK; ZIMSKO RADNO VRIJEME)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

BEZ NAKNADE:
  • Plaćanje računa za uslugu odvoza komunalnog otpada možete izvršiti fizički na Blagajni EKO MOSLAVINE, Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina, u vremenu od 07 - 14 sati radnim danom (PON - PET).
  • U Kreditnoj Banci Zagreb računi su također plativi bez naknade, uplatom na transakcijski račun IBAN HR92 2481 0001 1310 0031 2.


Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .
O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.


Sudske presude i prijepori

Informacije o odlagalištu komunalnog otpada "Kutina"

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:

   
Grad Popovača  Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode