Kontakt informacije

Kontakti

URED DIREKTORA
Poslovna tajnica
  info@eko-moslavina.hr tel   044 659-030
fax  044 659-031
Direktor Adrijana Cvrtila, dipl.ing. 

       
SEKTOR EKONOMSKIH, RAČUNOVODSTVENIH,
PRAVNIH, OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA
Rukovoditelj sektora ekonomskih,
računovodstvenih, pravnih, općih i
kadrovskih poslova

Ljerka Grgić   ljerka.grgic@eko-moslavina.hr tel  044 659-032
mob +385 98 664 696
FAKTURIRANJE, NAPLATA POTRAŽIVANJA,
STANJE DUGA
Melita Čolić

Marijana Firšt
  melita.colic@eko-moslavina.hr

   marijana.first@eko-moslavina.hr
tel  044 659-035

tel
  044 659-036
KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO Ljerka Kubran

Mirna Jelić
  ljerka.kubran@eko-moslavina.hr

   mirna.jelić@eko-moslavina.hr
tel  044 659-071

tel  044 659-072

       
SEKTOR ODVOZA I TEHNOLOŠKE OBRADE
OTPADA, ODLAGANJA OTPADA, MEHANIČKE
RADIONE I ODRŽAVANJA VOZILA
Upravitelj sektora odvoza i tehnološke obrade otpada,
odlaganja otpada, mehaničke radione i održavanja vozila
Dalibor Oreščanin    dalibor.orescanin@eko-moslavina.hr mob +385 95 518 2715
Poslovođa odvoza otpada, mehaničke radione i
održavanja vozila
Marijo Kovačić    marijo.kovacic@eko-moslavina.hr tel  044 659-074
fax  044 659-031
mob +385 95 830 9589
Poslovođa tehnološke obrade otpada i
odlaganja otpada
Tomislav Krznarić    tomislav.krznaric@eko-moslavina.hr mob +385 95 830 9534
Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom  Renata Bolarić    renata.bolaric@eko-moslavina.hr tel  044 659-070
mob +385 95 830 9590
Kontrola i odnos s korisnicima javne usluge
Siniša Horvat
   sinisa.horvat@eko-moslavina.hr
mob +385 98 345 541
ODLAGALIŠTE OTPADA
Stjepana Radića 298a, Kutina
Porta Odlagališta
tel  044 782 8020
Porta Društva, Zagrebačka 1     tel 044 691 435

Kontakt

Vaši kontakt podaci

Vaš komentar