OBAVIJEST - Kutina, odlaganje miješanog komunalnog otpada putem otpadomjera na polupodzemnim spremnicima
OBAVIJEST - nova adresa EKO MOSLAVINA d.o.o. od 01.10.2019.g.
OBAVIJEST - akcija sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Popovača
OBAVIJEST - akcija sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Kutina

Vijesti

Pojašnjenje Obavijesti podijeljene korisnicima

25.4.2019.


Poštovani korisnici,

od 01.06.2019.godine doći će do izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz razloga što je gradskom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je stupila na snagu 12.04.2019.g. promijenjen dio koji se odnosio na korisnike u čije ime Grad Kutina preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge.

Predmetnom izmjenom NEĆE BITI POVEĆANJA CIJENE (kroz fiksni i varijabilni dio) za naše redovne korisnike.


Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 

 
Više...

Kvartovski razgovori - VELIKA LUDINA

25.4.2019.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva korisnike na području Općine Velika Ludina na “Kvartovske razgovore - Velika Ludina” ako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Kada:    30.04.2019.g. s početkom u 18 sati

Gdje:    Društveni dom, Obrtnička 3, Velika Ludina

 
Više...

Kvartovski razgovori - POPOVAČA

24.4.2019.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva korisnike na području Grada Popovače na “Kvartovske razgovore - Popovača” ako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Kada:    25.04.2019.g. s početkom u 18 sati

Gdje:    Dom kulture, Trg grofova Erdodya 19, Popovača

 
Više...

OBAVIJEST ZA KORISNIKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA GRADA KUTINA

24.4.2019.


Poštovani korisnici,

EKO MOSLAVINA d.o.o. obavještava korisnike da je 12.04.2019. stupila na snagu izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 2/19) te je Davatelj usluge u obvezi primjenjivati je od travnja 2019. godine.

 

 
Više...

Informacije / obavijesti


IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA


UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030BLAGAJNA:

07 - 14 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 09:30 - 10:00

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 038

RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

BEZ NAKNADE:
  • Plaćanje računa za uslugu odvoza komunalnog otpada možete izvršiti fizički na Blagajni EKO MOSLAVINE, Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina, u vremenu od 07 - 14 sati radnim danom (PON - PET).
  • U Kreditnoj Banci Zagreb računi su također plativi bez naknade, uplatom na transakcijski račun IBAN HR92 2481 0001 1310 0031 2.


Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .
O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:

   
Grad Popovača  Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode