OBAVIJEST - Kutina, odlaganje miješanog komunalnog otpada putem otpadomjera na polupodzemnim spremnicima
OBAVIJEST - nova adresa EKO MOSLAVINA d.o.o. od 01.10.2019.g.
OBAVIJEST - akcija sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Popovača
OBAVIJEST - akcija sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Kutina

Vijesti

Kvartovski razgovori - 4

11.2.2019.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva sve predstavnike stanara (i sve zainteresirane stanare) stambenih zgrada na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina na “Kvartovske razgovore 4” kako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada u zgradama, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Kada:    15.02.2019.g. s početkom u 18 sati

Gdje:    Arcus klub, Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina

 
Više...

OBAVIJEST/POJAŠNJENJE - Ugovorna kazna

25.1.2019.


Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada s područja Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina,

nastavno na početak primjene evidencije predanog miješanog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada te samog obračuna cijene usluge s 01.01.2019. godine, u nastavku želimo pojasniti način kontrole predanog sadržaja/otpada po određenom spremniku te model funkcioniranja „ugovorne kazne za fizičke i pravne osobe“.

S ciljem stimulacije korisnika na zakonski propisano odvojeno predavanje otpada, a vezano za odredbe o ugovornoj kazni koje su navedene u Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine (članak 32.), Grada Popovače (članak 22.) i Općine Velika Ludina (članak 32.), EKO MOSLAVINA d.o.o. upozorava korisnike i skreće im pozornost na mogućnost naplate ugovorne kazne, ovisno o počinjenom „prekršaju“.
 
Više...

Grad Kutina - svi OTPADOMJERI su funkcionalni - OBAVIJEST

15.1.2019.


Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Kutine,

nastavno na Obavijest o povlačenju iz upotrebe otpadomjera zbog tvorničke greške na lokacijama u ulicama Kneza Trpimira 3 i 7, te Školska 7 i 11, možemo obavijestiti korisnike da su isti zamijenjeni te ponovno u redovnoj funkciji.

Ovim putem se zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Više...

Grad Kutina - povlačenje otpadomjera zbog tvorničke greške - OBAVIJEST

8.1.2019.


Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Kutine,

obavještavamo vas da su zbog tvorničke greške povučeni iz upotrebe otpadomjeri na lokacijama u ulicama Kneza Trpimira 3 i 7, te Školska 7 i 11, te su ostali kontejneri u koje možete odlagati miješani komunalni otpad. Neispravni otpadomjeri će biti zamijenjeni ispravnima.

Obračun usluge će se vršiti na način da će korisnicima biti obračunat fiksni dio i jedan odvoz/pražnjenje spremnika sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine.

Molimo korisnike za razumijevanje zbog ove objektivne poteškoće te se nadamo da će u kraćem vremenu otpadomjeri opet biti u funkciji.

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Više...

Informacije / obavijesti


IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA


UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030BLAGAJNA:

07 - 14 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 09:30 - 10:00

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 038

RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

BEZ NAKNADE:
  • Plaćanje računa za uslugu odvoza komunalnog otpada možete izvršiti fizički na Blagajni EKO MOSLAVINE, Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina, u vremenu od 07 - 14 sati radnim danom (PON - PET).
  • U Kreditnoj Banci Zagreb računi su također plativi bez naknade, uplatom na transakcijski račun IBAN HR92 2481 0001 1310 0031 2.


Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .
O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:

   
Grad Popovača  Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode