OBAVIJEST - Kutina, odlaganje miješanog komunalnog otpada putem otpadomjera na polupodzemnim spremnicima
OBAVIJEST - nova adresa EKO MOSLAVINA d.o.o. od 01.10.2019.g.
OBAVIJEST - akcija sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Popovača
OBAVIJEST - akcija sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Kutina

Vijesti

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO), biorazgradivog otpada (BKO), papira i plastike za 2019.g. te Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta – 2019. godine

28.12.2018.

Poštovani korisnici usluge odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO), biorazgradivog otpada (BKO) s područja Grada Kutine i Grada Popovače,

prilikom dostave računa EKO MOSLAVINA d.o.o. za mjesece studeni i prosinac 2018.g., uz iste ste dobili popratne materijale u vidu Obavijesti korisnicima, Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO), biorazgradivog otpada (BKO), papira i plastike za 2019.g., Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta – 2019.g. te Upute za postupanje s otpadom i Kompostiranje – kratak podsjetnik.

 

Zbog nužnih izmjena datuma u Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO), biorazgradivog otpada (BKO), papira i plastike za 2019.g. za Grad Kutinu i Grad Popovaču, te Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta – 2019. godine za područje Grada Kutine, korisnicima će biti dostavljeni ažurirani Rasporedi.

Više...

Prigodna čestitka

24.12.2018.

 

Više...

Obavijest korisnicima o odvozu otpada na Božić (25.12.2018.)

21.12.2018.

Obavještavamo naše cijenjene korisnike s područja Grada Kutine i Grada Popovače kako EKO MOSLAVINA d.o.o., dana 25.12.2018. (Božić), neće vršiti uslugu odvoza komunalnog i reciklabilnog otpada.

Na području Grada Kutine, odvoz će biti izvršen redovno 28.12.2018.g. (petak).

Na području Grada Popovače (Potok, Stružec, Osekovo, Donja Jelenska), odvoz će biti izvršen redovno 29.12.2018.g. (subota).

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

Više...

Obavijest za korisnike o rasporedima odvoza u 2019.g., upute o postupanju s otpadom i još

21.12.2018.


Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada s područja Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina,

na sljedećim poveznicama možete pristupiti/vidjeti sadržaj rasporede odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira i plastike za 2019.g., obavijest o sakupljanju (krupnog) glomaznog otpada u 2019.g., te ostale obavijesti.

Obavijesti i rasporedi su prilagođeni području prikupljanja.

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 

 
Više...

Informacije / obavijesti


IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA


UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030BLAGAJNA:

07 - 14 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 09:30 - 10:00

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 038

RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

BEZ NAKNADE:
  • Plaćanje računa za uslugu odvoza komunalnog otpada možete izvršiti fizički na Blagajni EKO MOSLAVINE, Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina, u vremenu od 07 - 14 sati radnim danom (PON - PET).
  • U Kreditnoj Banci Zagreb računi su također plativi bez naknade, uplatom na transakcijski račun IBAN HR92 2481 0001 1310 0031 2.


Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .
O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:

   
Grad Popovača  Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode