Vijesti

"Naviku usvojimo, otpad odvojimo!" - mobilno reciklažno dvorište u Kutini

5.7.2018.

Grad Kutina nabavio je pokretno reciklažno dvorište i predao ga na upravljanje EKO MOSLAVINA d.o.o.. To će pokretno reciklažno dvorište biti postavljano u naseljima na cijelom području grada Kutine te će građani u njemu besplatno moći odložiti više od 20 vrsta otpada.

Mobilno reciklažno dvorište EKO MOSLAVINA d.o.o.

Prikupljanje odvojeno sakupljenog otpada u reciklažnom dvorištu počet će 16. srpnja u Banovoj Jarugi. Nakon toga će pokretno reciklažno dvorište biti postavljeno u naseljima prema rasporedu kojeg će EKO MOSLAVINA d.o.o. građanima i korisnicima usluga dostaviti uz račune za srpanj te će biti objavljen na internetskoj i facebook stranici EKO MOSLAVINE d.o.o..  Mobilno reciklažno dvorište u Kutini će biti postavljeno svakog petka u dvorištu EKO MOSLAVINE d.o.o. u Zagrebačkoj 1, Kutina, gdje građani i inače odvojeno odlažu otpad.  

Odvojeno odlaganje otpada u reciklažno dvorište moguće je od 9 do 17 sati.

Odlaganje otpada je besplatno za građane Grada Kutine, što se dokazuje osobnom iskaznicom. Pravnim osobama NIJE dozvoljeno odlaganje.

Predajući na upravljanje pokretno reciklažno dvorište EKO MOSLAVINI d.o.o., gradonačelnik Zlatko Babić rekao je kako je Grad Kutina sukladno zakonskom obavezama nabavio ovo dvorište za odvojeno sakupljanje otpada. „To je jedan korak prema uvođenju novog sustava. Građani su dosad pokazali visoku ekološku svijest i spremnost na suradnju te ih pozivam da odvojeno sakupljaju otpad u ovom pokretnom dvorištu koje će obilaziti naselja na području Grada Kutine.“

Direktorica EKO MOSLAVINA d.o.o., Adrijana Cvrtila, izrazila je zadovoljstvo i zahvalila Gradu Kutini na nabavi reciklažnog dvorišta.

„Sada ćemo biti pristupačniji građanima, kojima će biti olakšano odvojeno odlaganje otpada. Građani su pokazali interes za ovakvo rješenje odvojenog odlaganja otpada, koje je prema njihovom mišljenju bolje od prikupljanja otpada na zelenim otocima. Građani su se aktivno uključili u uvođenje novog sustava prikupljanja otpada kroz naša dva pilot projekta te u kvartovskim razgovorima, pa vjerujem da će građani prihvatiti odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu. Sve nedoumice i nejasnoće zajedno ćemo otkloniti te ćemo građane o svemu informirati i uputiti ih u pravilno odlaganje otpada, jer ovdje se prikuplja više od 20 vrsta otpada i zasigurno će biti nedoumica koje ćemo zajedno razjasniti. Učit ćemo zajedno s građanima.“.

Direktorica

Adrijana Cvrtila, dipl.ing

 


Prilog: RASPORED LOKACIJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Povratak