Vijesti

Javna edukacijska tribina na temu održivog gospodarenja otpadom - "Grad Kutina - informiraj se i recikliraj"

15.2.2019.

Grad Kutina i EKO MOSLAVINA d.o.o. u sklopu provedbe EU projekta “Grad Kutina – informiraj se i recikliraj” organiziraju Javnu edukacijsku tribinu na temu održivog gospodarenja otpadom koja će se održati u subotu, 16. veljače s početkom u 10.00 sati u Hotelu Kutina, na adresi Dubrovačka ulica 4, Kutina.

Tribina će se sastojati od dva dijela:

- prvi dio obuhvaća panel raspravu za odrasle na temu odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta

- drugi dio obuhvaća radionicu za djecu na temu recikliranja te skupljanja i zbrinjavanja 5 vrsta otpada

Na panel raspravi sudjelovati će tri stručnjaka koji će govoriti o aktualnim temama povezanim s učinkovitim gospodarenjem otpadom, a predviđeno je i vrijeme za upite građana sudionika.
Za radionicu za djecu bit će pripremljeni radni materijali te će biti angažirani voditelj radionice i tri animatora koji će skupa sa djecom osmisliti pet eko kutija te pet crtanih likova za različite vrste otpada: papir, staklo, plastiku, metal i tekstil. Djeca će dobiti prigodne poklone za sudjelovanje i uložen trud.

Pozivamo Vas, drage sugrađanke i sugrađani da s Vašim najmlađima sudjelujete na ovoj edukacijskoj tribini i riješite sve svoje nedoumice vezane za novi sustav gospodarenja otpadom.


    

Povratak