Vijesti

Obavijest za korisnike - kuponi za vreće za papir i plastiku

25.2.2019.


Korisnici usluge dobili su uz račun za siječanj 6 kupona (3 kupona za vreće za papir i 3 kupona za vreće za plastiku) koji služe za podizanje dodatnih vreća za papir i plastiku.

Svaki korisnik usluge će i nadalje, kao i do sada, od radnika EKO MOSLAVINE d.o.o. dobiti na kućnom pragu 1 vreću za plastiku i 1 vreću za papir, svaki mjesec.

Ukoliko korisnik ima mjesečne potrebe za dodatnom vrećom za papir i plastiku (mimo vreća koje su mu dostavljene na kućnom pragu) može ponijeti sa sobom kupone te ih zamijeniti za dodatne vreće za papir i plastiku na slijedećim lokacijama:

1.     Trg kralja Tomislava 10/I-Kutina

2.     Zagrebačka 1, Kutina

3.     Mobilno reciklažno dvorište sukladno rasporedu na www.eko-moslavina.hr

4.     Reciklažno dvorište u Popovači

5.     Reciklažno dvorište u Velikoj Ludini

  

Svaki korisnik može mjesečno preuzeti u zamjenu za kupone

1 vreću za papir i 1 vreću za plastiku.

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!!!

 

 
Povratak