Vijesti

Obavijest korisnicima javne usluge u ZGRADAMA, a koji odlažu MKO u spremnike u za to namijenjenom spremištu

18.4.2019.

Do kraja 2018. godine, radnici EKO MOSLAVINE d.o.o. su izvlačili spremnike s MKO iz spremišta i natrag ih vraćali jer broj pražnjenja spremnika nije utjecao na konačnu cijenu usluge.

Početkom 2019. godine, provedbom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, korisnicima javne usluge pružena je mogućnost da sami odluče hoće li na dan odvoza otpada iznijeti spremnik na pražnjenje ili neće, o čemu će ovisiti konačna cijena usluge.

 

Zbog te promjene u iznošenju spremnika došlo je do brojnih pritužbi korisnika usluge uz objašnjenje da im je teško izvući spremnik iz spremišta zgrade.

 

EKO MOSLAVINA d.o.o., a na prijedlog Predstavnika suvlasnika zgrade u ulici


K.P.Krešimira IV. brojevi 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 i

Kolodvorska ulica brojevi 28 i 30,


predlaže provedbu pilot projekta u trajanju od dva mjeseca, u razdoblju od 15.05.2019. do  15.07.2019. samo na navedenim adresama.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva predstavnike suvlasnika na navedenim adresama da se pisano izjasne prihvaćaju li sudjelovanje u projektu i prijedlog novog načina rada do 30.04.2019. godine.


Poslije toga, do 10.05.2019. godine moraju potpisati Izjavu o prihvaćanju sudjelovanja u projektu.


PROJEKTOM PREDLOŽENI NAČIN RADA

 

1. PREDSTAVNIK SUVLASNIKA mora:

1.1. informirati suvlasnike i prirediti zapisnik koji će potpisati vlasnici stanova u natpolovičnoj većini stanara. Ako natpolovična većina izglasa onda to vrijedi za sve stanare i svaki potpisuje (zapisnik) da se obvezuje da će skidati lokot kada želi da davatelj usluge izvuče i isprazni spremnik te ga vrati u spremište. Ako natpolovična većina izglasa onda to vrijedi za sve stanare i svaki potpisuje (zapisnik) da se obvezuje da će skidati lokot kada želi da davatelj usluge izvuče i isprazni spremnik te ga vrati u spremište. Zapisnik s potpisima dostaviti EKO MOSLAVINI d.o.o.. Natpolovična većina se ne računa po broju stanara, nego po površinama koje predstavljaju ti stanovi. Predloženi način rada vrijedi za sve korisnike usluge.

1.2. nabaviti i postaviti lokote u dogovoru s korisnicima (stanarima) koji stanuju u zgradi na sve zelene spremnike za miješani komunalni otpad,

1.3. zadužiti korisnike spremnika za miješani komunalni otpad s ključem.

 

2. KORISNIK USLUGE:

2.1. ukoliko ŽELI odvoz sadržaja spremnika, na dan odvoza miješanog komunalnog otpada MORA otključati i maknuti lokot sa spremnika za miješani komunalni otpad

2.2. ukoliko NE ŽELI odvoz sadržaja spremnika, drži spremnik zaključanim.

- poslije pražnjenja, korisnik usluge mora opet staviti lokot na spremnik za miješani komunalni otpad.

 

3. Davatelj usluge EKO MOSLAVINA d.o.o.:

3.1. radnici EKO MOSLAVINE d.o.o. će spremnike za miješani komunalni otpad BEZ LOKOTA izvući i isprazniti, te ih nakon toga vratiti u spremište.


Novi način rada moguće je uspostaviti samo pod uvjetom da SVI spremnici u spremištu imaju lokote.

EKO MOSLAVINA d.o.o. nije odgovorna za ostavljanje vreća s otpadom u spremnike dok su otključani ili ostavljanje vreća pokraj spremnika koje će radnici EKO MOSLAVINE d.o.o. ostaviti u spremištu..

 

Ovisno o rezultatima projekta može se nastaviti s predloženim načinom rada, čak ga i proširiti na druge korisnike pod istim uvjetima, ako rezultati budu pozitivni.


HODOGRAM AKTIVNOSTI:


Datum

Aktivnost

30.04.2019.

Pisano izjašnjavanje o prihvaćanju sudjelovanja u pilot projektu

10.05.2019.

Do navedenog datuma potpisivanje ugovora s EKO MOSLAVINOM d.o.o.o prihvaćanju predloženog načina rada

15.05.2019.

Početak provedbe projekta

15.07.2019.

Završetak projekta

15.08.2019.

Izvještaj o rezultatima provedbe projekta.

Dok se ne analiziraju rezultati projekta, EKO MOSLAVINA d.o.o. radi kao za vrijeme provedbe projekta

 


Direktor EKO MOSLAVINA d.o.o.

Adrijana Cvrtila, dipl.ing.

Povratak