Vijesti

Pojašnjenje Obavijesti podijeljene korisnicima

25.4.2019.


Poštovani korisnici,

od 01.06.2019.godine doći će do izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz razloga što je gradskom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je stupila na snagu 12.04.2019.g. promijenjen dio koji se odnosio na korisnike u čije ime Grad Kutina preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge.

Predmetnom izmjenom NEĆE BITI POVEĆANJA CIJENE (kroz fiksni i varijabilni dio) za naše redovne korisnike.


Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 

 
Povratak