Vijesti

Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

16.10.2014.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka

Eko-moslavina d.o.o. tijekom mjeseca listopada ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati.

         Stoga molimo građane da postupe odgovorno te svoj glomazni otpad odlože na predviđenim lokacijama u specijaliziranim spremnicima.

         Obaviještavaju se  građani da će se specijalizirani spremnici  s natpisom : „SPREMNICI ZA KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD“ postaviti u Gradu Kutini 16. listopada, dok će se navedeni spremnici u Mjesnim odborima postaviti 24. listopada 2014.

 

         Prijam i odvoz glomaznog otpada na području Grada Kutine obavljati će se prema sljedećem  rasporedu:

 

LOKACIJA

SPREMNIKA

ULICA

DATUM

Odlaganja

Odvoza

 

 

Grad Kutina

Radićeva ulica – iza društvenog doma

 

 

17.10. – 20.10.

 

 

 

20.10.-23.10.

 

Vladimira Nazora – prostor bivšeg stočnog sajma

Zagrebačka ulica – dvorište poduzeća Eko Moslavina d.o.o.

Kralja Zvonimira – kod igrališta Matije Gupca

Kutinska Ciglenica – križanje Hrv. Branitelja i Kutinske Ciglenice

Radničko naselje – društveni dom

Ruđera Boškovića – kod zelenog otoka

 

 

 

 

M

J

E

S

N

I

 

O

D

B

O

R

I

 

JANJA LIPA

Društveni dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10. - 28.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.-31.10.

 

MEĐURIĆ

Društveni dom

ZBJEGOVAĆA

Društveni dom

BATINA

Društveni dom

GOJLO

Društveni dom

KUTINSKA SLATINA

Društveni dom

KRAJIŠKA KUTINICA

Društveni dom

ČAIRE

Društveni dom

BRINJANI

Društveni dom

KLETIŠTE

Društveni dom

MIKLEUŠKA

Društveni dom

JAMARICE

Društveni dom

BANOVA JARUGA

Društveni dom

ILOVA

Društveni dom

HUSAIN

Društveni dom

MIŠINKA

Bivša osnovna škola

KATOLIČKE ČAIRE

Društveni dom

KUTINICA

Društveni dom

STUPOVAČA

Društveni dom

ŠARTOVAC

Društveni dom

SELIŠTE

Društveni dom

REPUŠNICA

Društveni dom

  

Glomaznim otpadom se smatra:

- Plastika (stolice,posude...)

- Drvenarija(namještaj,palete...)

- Metal (posuđe,stolovi...)

- Ostalo (madraci,kauči...)

 

Glomaznim otpadom se ne smatra:

- Građevinski otpad (šuta,cigla,beton...)

- Opasni otpad (salonit ploče,otpadna ulja,kiseline,lakovi,pesticidi,te pripadajuda ambalaža...)

- Akumulatori

- Električni i elektronski otpad

 

Molimo  da  glomazan otpad odlažete u postavljene spremnike , te da se pridržavate  rasporeda sakupljanja.

            UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTRNO UREĐENJE

Povratak