Vijesti

POPOVAČA - Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

20.9.2017.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o. tijekom mjeseca LISTOPADA ove godine provesti će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati. 

Stoga molimo građane da postupe odgovorno te svoj glomazni otpad odlože na predviđenim lokacijama u specijaliziranim spremnicima.

Obavještavaju se građani da će se specijalizirani spremnici s natpisom: "SPREMNICI ZA KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD" postaviti u Gradu Popovača i pripadajućim Mjesnim odborima 02. listopada 2017..

                LOKACIJA SPREMNIKA               ULICA  DATUM 
     Odlaganja Odvoza 
Grad Popovača   Prostor bivšeg STSI-ja 02.10. - 08.10.   09.10. - 11.10.
   Osekovo  Društveni dom     
    Voloder   Igralište iza društvenog doma    
 M        o      Potok  Društveni dom    
  j         d      Stružec  Preko puta trgovine kod mrtvačnice    
 e         b      Ciglenica  Društveni dom     
 s         o      Donja 
 Gračenica
 Društveni dom   02.10. - 08.10.  09.10. - 11.10.
 n         r      Donja
 Jelenska
 Društveni dom    
 i          i      Donja
 Vlahinička
 Malonogometno igralište kod trgovine     
   Gornja
 Gračenica
 Malonogometno igralište iza skladišta STSI-ja    
   Gornja
 Jelenska
 Preko puta Župnog dvora uz trafostanicu    
   Moslavačka
 Slatina
 Vatrogasni dom  12.10. - 17.10. 18.10. - 20.10. 
   Podbrđe  Kod vatrogasnog spremišta    

 Glomaznim otpadom se smatra:           Glomaznim otpadom se ne smatra: 
 - Plastika (stolice, posude, ...)
 - Drvenarija (namještaj, palete, ...)
 - Metal (posuđe, stolovi, ...)
 - Ostalo (madraci, kauči, ...)
 - Građevinski otpad (šuta, cigla, beton, ...)
 - Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi,
   pesticidi, te pripadajuća ambalaža, ...)
 - Akumulatori
 - Električni i elektronski otpad

 


Prilog: POPOVAČA - Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

Povratak