Vijesti

KUTINA - Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

10.10.2017.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o. tijekom mjeseca LISTOPADA i STUDENOG ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati. 

Stoga molimo građane da postupe odgovorno te svoj glomazni otpad odlože na predviđenim lokacijama u specijaliziranim spremnicima.

Obavještavaju se građani da će se specijalizirani spremnici s natpisom: "SPREMNICI ZA KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD" postaviti u Gradu Kutini 20. listopada, dok će se navedeni spremnici u Mjesnim odborima postaviti prema niže navedenom rasporedu.

Prijam i odvoz glomaznog otpada na području Grada Kutine obavljati će se prema sljedećem rasporedu:

                    LOKACIJA                     ULICA  DATUM 
SPREMNIKA    Odlaganja Odvoza 

 Radićeva ulica - iza društvenog doma

   Vladimira Nazora - prostor bivšeg   stočnog sajma    
   Zagrebačka ulica - dvorište   poduzeća EKO MOSLAVINA d.o.o.    
 Grad Kutina  Kralja Zvonimira - kod igrališta Matije   Gupca

   Kutinska Ciglenica - križanje Hrv.   branitelja i Kutinske Ciglenice    
   Krč - društveni dom  20.10. - 24.10.  25.10. - 27.10. 
   Ruđera Boškovića - kod zelenog otoka    
   Husain  Društveni dom     
    Batina  Vinogradska ulica (uz spremnik za   staklo)    
   Ilova  Društveni dom    
M  Zbjegovača  Društveni dom    
j  Banova Jaruga  Društveni dom     
e  Međurić
 Društveni dom 

s  Janja Lipa  Društveni dom    
n  Jamarice  Društveni dom    
i  Kutinska Slatina  Društveni dom  02.11. - 06.11.  07.11. - 09.11.
   Šartovac  Društveni dom    
o  Brinjani  Vatrogasni dom

d  Stupovača  Društveni dom    
b  Katoličke Čaire  Društveni dom    
o  Čaire  Raskrižje u centru sela    
r  Kutinica  Društveni dom    
i  Krajiška Kutinica  Društveni dom    
   Repušnica  Iza društvenog doma    
   Mikleuška  Društveni dom    
   Selište  Društveni dom  10.11. - 14.11.  15.11. - 17.11.
   Kletište  Društveni dom    
   Mišinka  Bivša osnovna škola    
   Gojlo  Društveni dom    

 Glomaznim otpadom se smatra:           Glomaznim otpadom se ne smatra: 
 - Plastika (stolice, posude, ...)
 - Drvenarija (namještaj, palete, ...)
 - Metal (posuđe, stolovi, ...)
 - Ostalo (madraci, kauči, ...)
 - Građevinski otpad (šuta, cigla, beton, ...)
 - Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi,
   pesticidi, te pripadajuća ambalaža, ...)
 - Akumulatori
 - Električni i elektronski otpad

 


Prilog: KUTINA -Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

Povratak