Vijesti

Obavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada "Kutina"

17.11.2017.

Uvid u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada "Kutina", dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti trideset dana i to od 15. studenog do 15. prosinca 2017. godine na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine.

Primjedbe na Nacrt rješenja se mogu dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od završetka javnog uvida, na adresu MZOIE-e, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom uvid u Nacrt u rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada "Kutina", poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/16-02/47 ili na adresu Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, Trg kralja Tomislava 12.


Izvor: Grad Kutina - web stranica

Sisačko - moslavačka županija - web stranica

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Povratak