Vijesti

"Naviku usvojimo, otpad odvojimo!" - mobilno reciklažno dvorište postavljeno u Banovoj Jaruzi

17.7.2018.


Mobilno reciklažno dvorište počelo je s radom u Banovoj Jaruzi. U tom će naselju biti postavljeno 4 dana, a potom će obilaziti naselja na području Grada Kutine prema rasporedu objavljenom na web stranici EKO MOSLAVINA d.o.o..
Više...

"Naviku usvojimo, otpad odvojimo!" - mobilno reciklažno dvorište u Kutini

5.7.2018.


Grad Kutina nabavio je pokretno reciklažno dvorište i predao ga na upravljanje EKO MOSLAVINI d.o.o.. To će pokretno reciklažno dvorište biti postavljano u naseljima na cijelom području grada Kutine te će građani u njemu besplatno moći odložiti više od 20 vrsta otpada.
Više...

NOVI Cjenici usluga EKO MOSLAVINA d.o.o. - 01.07.2018.

28.6.2018.

Poštovane korisnice i poštovani korisnici usluga odvoza i odlaganja otpada,

 

 Skupština Društva EKO MOSLAVINA d.o.o. koju sačinjavaju gradonačelnik Grada Kutine - Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Popovače -  Josip Mišković, načelnik Općine Velika Ludina - Dražen Pavlović te direktor Ventus d.o.o. - V. Matjačić, su 06.lipnja donijeli Odluku na sjednici Skupštine Društva koju direktorica Društva mora provesti, a to je podizanje osnovne cijene usluge odvoza otpada za 50%. Nakon toga, direktorica Društva je zatražila, sukladno zakonu, suglasnosti vlasnika-Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina za podizanjem osnovne cijene usluga za 50% te je suglasnost dobivena sa početkom primjene od 01.07.2018.g.. Za provođenje mjere povećanja cijena usluga je prethodno suglasnost dalo i Gradsko vijeće Grada Kutine.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom je stupila na snagu 01.11.2017.godine, sa početkom primjene 01.02.2018.godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele Republike Hrvatske, te dodatno personalizirati usluga. Naplata bi se trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela „onečišćivač plaća“.

Više...

Obavijest o odvozu komunalnog otpada na državne blagdane, 22.06.2018. i 25.06.2018.

20.6.2018.

Obavještavamo naše cijenjene korisnike s područja Grada Kutine, Grada Popovače te Općine Velika Ludina, da ćemo planirane odvoze komunalnog otpada koji padaju na državne blagdane 22.06.2018. (Dan antifašističke borbe) - petak i 25.06.2018. (Dan državnosti) - ponedjeljak izvršiti redovno na te dane.


Vaša 
EKO MOSLAVINA!


Više...

Kvartovski razgovori - 2

13.6.2018.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva sve predstavnike stanara (i sve zainteresirane stanare) stambenih zgrada na području Grada Kutine, Grada Popovača i Općine Velika Ludina kako bi razmotrili napredak pilot projekta odvajanja biorazgradivog otpada u zgradama na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina te odlaganja u zasebne spremnike. Koje su prednosti, a koje su mane pilot projekta.

Kada:    27.06.2018.g. s početkom u 18 sati

Gdje:     Arcus klub, Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina
 
Više...