Vijesti

Grad Kutina - svi OTPADOMJERI su funkcionalni - OBAVIJEST

15.1.2019.


Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Kutine,

nastavno na Obavijest o povlačenju iz upotrebe otpadomjera zbog tvorničke greške na lokacijama u ulicama Kneza Trpimira 3 i 7, te Školska 7 i 11, možemo obavijestiti korisnike da su isti zamijenjeni te ponovno u redovnoj funkciji.

Ovim putem se zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Više...

Grad Kutina - povlačenje otpadomjera zbog tvorničke greške - OBAVIJEST

8.1.2019.


Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Kutine,

obavještavamo vas da su zbog tvorničke greške povučeni iz upotrebe otpadomjeri na lokacijama u ulicama Kneza Trpimira 3 i 7, te Školska 7 i 11, te su ostali kontejneri u koje možete odlagati miješani komunalni otpad. Neispravni otpadomjeri će biti zamijenjeni ispravnima.

Obračun usluge će se vršiti na način da će korisnicima biti obračunat fiksni dio i jedan odvoz/pražnjenje spremnika sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine.

Molimo korisnike za razumijevanje zbog ove objektivne poteškoće te se nadamo da će u kraćem vremenu otpadomjeri opet biti u funkciji.

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Više...

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO), biorazgradivog otpada (BKO), papira i plastike za 2019.g. te Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta – 2019. godine

28.12.2018.

Poštovani korisnici usluge odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO), biorazgradivog otpada (BKO) s područja Grada Kutine i Grada Popovače,

prilikom dostave računa EKO MOSLAVINA d.o.o. za mjesece studeni i prosinac 2018.g., uz iste ste dobili popratne materijale u vidu Obavijesti korisnicima, Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO), biorazgradivog otpada (BKO), papira i plastike za 2019.g., Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta – 2019.g. te Upute za postupanje s otpadom i Kompostiranje – kratak podsjetnik.

 

Zbog nužnih izmjena datuma u Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO), biorazgradivog otpada (BKO), papira i plastike za 2019.g. za Grad Kutinu i Grad Popovaču, te Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta – 2019. godine za područje Grada Kutine, korisnicima će biti dostavljeni ažurirani Rasporedi.

Više...

Prigodna čestitka

24.12.2018.

 

Više...

Obavijest korisnicima o odvozu otpada na Božić (25.12.2018.)

21.12.2018.

Obavještavamo naše cijenjene korisnike s područja Grada Kutine i Grada Popovače kako EKO MOSLAVINA d.o.o., dana 25.12.2018. (Božić), neće vršiti uslugu odvoza komunalnog i reciklabilnog otpada.

Na području Grada Kutine, odvoz će biti izvršen redovno 28.12.2018.g. (petak).

Na području Grada Popovače (Potok, Stružec, Osekovo, Donja Jelenska), odvoz će biti izvršen redovno 29.12.2018.g. (subota).

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

Više...