Rasporedi odvoza selektiranog otpada

Kliknite za uvećani prikaz  Ovdje možete vidjeti i preuzeti Kalendar odvoza selektiranog otpada za 2018.g. (papir, plastika). 


Kliknite za uvećani prikaz  Ovdje možete vidjeti i preuzeti Kalendar odvoza selektiranog otpada (papir, plastika, staklo, metal). 


U nastavku možete vidjeti Popis Odvoza selektiranog otpada na bazi naselja i ulica s točnim datumom za svaku pojedinu vrstu selektiranog otpada odvojeno po područjima prikupljanja ( Grad Kutina Grad Popovača Općina Velika Ludina )

 GRAD/
OPĆINA
NASELJE ULICA  DAN ODVOZA  VRSTA
SELEKTIRANOG

MJESEC/
DATUM ODVOZA
           OTPADA 09.2017. 10.2017. 11.2017. 12.2017.
    A.B.Šimića Matije Gupca   METAL 07.09. 05.10. 06.11. 07.12.
    A.Hebranga M.Krleže   PLASTIKA 14.09. 12.10. 13.11. 14.12.
    A.K.Miošića M.Lovraka   STAKLO 21.09. 19.10. 20.11. 21.12.
    Avenija Vukovar Metanska   PAPIR 28.09. 26.10. 27.11. 28.12.
    Bilogorska Mramorska      
    Brunkovac
(cijelo naselje)
N.Tesle            
    Centar 1 Novljanska            
    Centar 2 Novogradiška            
    Crkvena ulica Osiječka            
    Dubrovačka P.Preradovića PONEDJELJAK/          
KUTINA  Kutina  Garička Pakračka ČETVRTAK          
    I.Gregorića R.Boškovića            
    J.Kaštelana Radićeva ulica            
    Kneza Domagoja Slavonska avenija            
    Kneza LJ.Posavskog Školska            
    Kneza Trpimira Trg kralja Tomislava            
    Kneza Višeslava Vinkovačka            
    Kolodvorska Vinogradska            
    Kralja P.Krešimira IV Željeznička            
    Krč
(cijelo naselje)
             


 GRAD/
OPĆINA
NASELJE   ULICA DAN ODVOZA VRSTA SELEKTIRANOG  MJESEC/
DATUM ODVOZA 
           OTPADA 09.2017. 10.2017.  11.2017.  12.2017.
     A.Cesarca  J.J. Strossmayera   METAL  05.09.  06.10.  07.11.  08.12.
     A.G.Matoša  J.Kozarca   PLASTIKA  12.09.  13.10.  14.11.  15.12.
     A.Mihanovića  J.Runjanina   STAKLO  19.09.  20.10.  21.11.  22.12.
     A.Starčevića  Kralja Zvonimira   PAPIR  29.09.  27.10.  28.11.  29.12.
     A.Stepinca Kutinska Ciglenica (sve  ulice)            
    A.Šenoe Kutinska lipa            
    Bana J.Jelačića L.Ružičke            
    Brdovita Lonjska            
    Cvijetna ulica M.Drvarića            
    D.Cesarića M.Kraljevića            
    D.Pavčeca M.Stuparića            
    D.Šutej M.Trnine UTORAK/          
KUTINA  Kutina  Đ.Sudete Moslavačka PETAK          
    E.Kvaternika P.Svačića            
    G.Barona Podravska            
    Goilska Popovačka            
    Gradine R.Donasy            
    Grofova  Erdodya Ravnice            
    Gundulićeva Rudarska ulica            
    Hrvatskih branitelja S.Kolara            
    I.G.Kovačića S.S. Kranjčevića            
    I.Mažuranića Savska            
    I.Zajca V.Nazora            
    Ivanićgradska Zagorska            
    J.Badalića Zagrebačka            

GRAD/
OPĆINA 
 NASELJE ULICA   DAN ODVOZA  VRSTA
 SELEKTIRANOG
 MJESEC/
 DATUM ODVOZA
           OTPADA  09.2017. 10.2017.  11.2017.  12.2017.
 KUTINA  Kletište      METAL  05.09.  03.10.  07.11.  05.12.
  Selište     UTORAK  PLASTIKA  12.09.  10.10.  14.11.  12.12.
           STAKLO  19.09.  17.10.  21.11. 19.12. 
           PAPIR  26.09.  31.10.  28.11.  26.12.


 GRAD/
NASELJE   ULICA  DAN ODVOZA  VRSTA
 SELEKTIRANOG

 MJESEC/
 DATUM ODVOZA
OPĆINA         OTPADA  09.2017.  10.2017.  11.2017.  12.2017.
  Batina        METAL  07.09.  05.10.  02.11.  07.12.
KUTINA  Husain     ČETVRTAK  PLASTIKA  14.09.  12.10.   09.11.  14.12.
  Mikleuška        STAKLO  21.09.  19.10.  16.11.  21.12.
  Repušnica        PAPIR  28.09.  26.10.  30.11.  28.12.

 GRAD/
NASELJE ULICA DAN ODVOZA VRSTA
SELEKTIRANOG

MJESEC/
 DATUM ODVOZA
OPĆINA          OTPADA  09.2017.  10.2017.  11.2017.  12.2017.
  Banova Jaruga        METAL  01.09.  06.10.  03.11.  08.12.
KUTINA  Brinjani     PETAK  PLASTIKA  08.09.  13.10.   10.11.  15.12.
  Čaire        STAKLO  15.09.  20.10.  17.11.  22.12.
  Gojlo        PAPIR  29.09.  27.10.  24.11.  29.12.

 GRAD/
NASELJE   ULICA  DAN ODVOZA  VRSTA
 SELEKTIRANOG

 MJESEC/
 DATUM ODVOZA
 OPĆINA          OTPADA  09.2017.  10.2017.  11.2017.  12.2017.
  Donja Jelenska        METAL  05.09.  03.10.  07.11.  05.12.
 POPOVAČA  Osekovo      UTORAK  PLASTIKA  12.09.  10.10.   14.11.  12.12.
  Potok        STAKLO  19.09.  17.10.  21.11.  19.12.
  Stružec        PAPIR  26.09.  31.10.  28.11.  26.12.

 GRAD/
NASELJE ULICA DAN ODVOZA  VRSTA
 SELEKTIRANOG

 MJESEC/
 DATUM ODVOZA
 OPĆINA         OTPADA  09.2017.  10.2017.  11.2017.  12.2017.
  Donja Vlahinička        METAL  06.09.  04.10.  01.11.  06.12.

Gornja Jelenska      PLASTIKA  13.09.  11.10.   08.11.  13.12.
POPOVAČA  Moslavačka Slatina     SRIJEDA  STAKLO  20.09.  18.10.  15.11.  20.12.
  Podbrđe        PAPIR  27.09.  25.10.  29.11.  27.12.
  Popovača                
  Voloder                

 GRAD/
NASELJE   ULICA  DAN ODVOZA  VRSTA
 SELEKTIRANOG

 MJESEC/
 DATUM ODVOZA
 OPĆINA          OTPADA  09.2017.  10.2017.  11.2017.  12.2017.

       METAL  07.09.  05.10.  02.11.  07.12.
POPOVAČA  Ciglenica     ČETVRTAK  PLASTIKA  14.09.  12.10.   09.11.  14.12.
  Gračenica
       STAKLO  21.09.  19.10.  16.11.  21.12.
 
       PAPIR  28.09.  26.10.  30.11.  28.12.

 GRAD/
NASELJE   ULICA  DAN ODVOZA  VRSTA
 SELEKTIRANOG

 MJESEC/
 DATUM ODVOZA
 OPĆINA          OTPADA  09.2017.  10.2017.  11.2017.  12.2017.
  Gornja Vlahinička        METAL  04.09.  02.10.  06.11.  04.12.

Grabričina      PLASTIKA  11.09.  09.10.   13.11.  11.12.
  Grabrov Potok        STAKLO  18.09.  16.10.  20.11.  18.12.
  Katoličko Selište        PAPIR  25.09.  30.10.  27.11.  30.12.
  Kompator                
VELIKA  LUDINA  Mala Ludina     PONEDJELJAK          
  Mustafina Klada                
  Okoli                
  Ruškovica                
  Velika Ludina                
  Vidrenjak