Često postavljena pitanja

Klikom na ponuđena pitanja, prikazat će Vam se odgovor/uputa za postupanje.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu čl. 34. st. 3 ("Vlasnik građevine obvezan je koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada") i Odluci o komunalnom redu Grada Kutine čl. 25 ("Sve pravne i fizičke osobe dužne su skupljanje i odvoz komunalnog otpada povjeriti društvu EKO MOSLAVINA d.o.o.") te ekvivalentnih odluka Grada Popovače i Općine Velika Ludina. Sve pravne i fizičke osobe na području gradova Kutine i Popovače i općine Velika Ludina obavezne su plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada društvu EKO MOSLAVINI d.o.o..

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu čl. 34. st. 3 ("Vlasnik građevine obvezan je koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada") i Odluci o komunalnom redu Grada Kutine čl. 25 ("Sve pravne i fizičke osobe dužne su skupljanje i odvoz komunalnog otpada povjeriti društvu EKO MOSLAVINA d.o.o.") te ekvivalentnih odluka Grada Popovače i Općine Velika Ludina. Sve pravne i fizičke osobe na području gradova Kutine i Popovače i općine Velika Ludina obavezne su plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada društvu EKO MOSLAVINI d.o.o..

S područja lokalnih jedinica otpad se odvozi jednom tjedno, a s užeg područja Grada Kutine dva puta tjedno prema utvrđenom rasporedu, u pravilu bez obzira na dane praznika i blagdana. Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada imaju obvezu na dane odvoza, posude ili vreće s otpadom iznijeti na mjesta pristupačna za utovar (u cestovni pojas, a obvezno izvan dvorišne zgrade). Posude ili vreće s komunalnim otpadom kolektivnog stanovanja iznose i vraćaju u za to predviđene prostore radnici koji obavljaju odvoz.

Otrovne kemikalije, zapaljive tvari, herbicidi, fungicidi i pesticidi, te ostali preparati za njegu i zaštitu bilja, baterije, željezo i sav ostali otpad štetan za okoliš i prirodu ne smije se odlagati u posude za prikupljanje komunalnog otpada. Nažalost, korisnici često odlažu i takav otpad. Radnici EKO MOSLAVINE d.o.o. nastoje izdvojiti štetan otpad i zbrinuti ga na pravilan način. Odvoz komunalnog otpada na odlagalište obavlja se specijalnim vozilima za otpad iz kontejnera i vozilima za otpad iz kanti. Procjenjuje se da komunalni otpad iz domaćinstva sadrži: 42,2% papira, 0,5% stakla i 57,3% raznog otpada. 

Vreće za selektirani otpad korisnicima/kupcima se dostavljaju prilikom odvoza punih vreća selektiranog komunalnog otpada (sukladno Planu odvoza selektiranog otpada za 2017.g.). Ukoliko iz nekog razloga niste dobili vreću ili Vam je potrebna dodatna vreća zbog veće količine selektiranog otpada, iste možete potražiti na sljedećim lokacijama:

  • Kutina: Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina;
  • Popovača: Stjepan jaić, komunalni redar, mob: 099 767 0494;
  • Velika Ludina: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina.

Može. Građani mogu besplatno deponirati otpad do 1m3 na Odlagalište komunalnog otpada u Kutini. Pri tome je važno da u tom otpadu ne bude pomiješano: papir, staklo, EE otpad, gume od vozila. Takav koristan otpad za oporabu građani besplatno mogu odložiti u specijalne kontejnere u krugu EKO MOSLAVINE d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina.

Ukoliko Vam se dogodi gubitak uplatnice, "problem" možete riješiti na sljedeće načine:

  • osobnim dolaskom i plaćanjem na Blagajni, Trg kralja Tomislav 10/I;
  • osobnim dolaskom u EKO MOSLAVINA d.o.o., Trg kralja Tomislava 10/I, gdje Vam možemo izvršiti ponovni ispis uplatnica;
  • ukoliko stanujete izvan Kutine, možete nas nazvati na 044 659 036.

U slučaju "neispravne" kante/posude, obratite nam se telefonskim pozivom na 044 659 030.

Promjenu podataka o vlasniku računa možete izvršiti osobnim dolaskom u EKO MOSLAVINA d.o.o., Trg kralja Tomislava 10/I.

Za više informacija nazovite 044 659 030 ili 044 659 070.