Popis lokacija

Kliknite za uvećani prikaz  Ovdje možete vidjeti i preuzeti POPIS LOKACIJA POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA. 


Kliknite za uvećani prikaz  Ovdje možete vidjeti i preuzeti POPIS LOKACIJA POPIS LOKACIJA "ZELENIH OTOKA" I SPREMNIKA ZA STAKLO.