Pristup informacijama

USLUGA ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA i USLUGA KOLNOG VAGANJA

EKO MOSLAVINA d.o.o., osim usluge odlaganja komunalnog otpada na Odlagalištu, pruža i uslugu kolnog vaganja na adresi ulica Stjepana Radića 296, Kutina (Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“).

Odlaganje/vaganje je moguće od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:30 do 15:00 sati.

Ukoliko korisniku ne odgovara navedeno vrijeme, postoji mogućnost odlaganja/vaganja nakon 15 sati ili vikendom. U tom slučaju, potrebno je prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 095/830-9534 (Tomislav) od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:30 do 15:00 sati.

NAPOMENA: Kako bismo omogućili uslugu, korisnik ne smije imati dospjelog dugovanja po prethodno izdanim računima, te će se izvršiti provjera u internim evidencijama EKO MOSLAVINA d.o.o..

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!