Vijesti

Kvartovski razgovori - 2

13.6.2018.


Kada: 27.06.2018.g. s početkom u 18 sati

Gdje: Arcus klub, Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva sve predstavnike stanara (i sve zainteresirane stanare) stambenih zgrada na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina kako bi razmotrili napredak pilot projekta odvajanja biorazgradivog otpada u zgradama na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina te odlaganja u zasebne spremnike. Koje su prednosti, a koje su mane pilot projekta.

Ovaj sastanak je još samo jedan u nizu, a dio je pilot projekta edukacije korisnika i prezentacije novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Trenutno su stanari dvije stambene zgrade u ulici Andrije Kačića Miošića (kućni broj 2 i 4), Kutina uključene u pilot projekt odlaganja miješanog komunalnog otpada putem OTPADOMJERA instaliranih na kontejnere za otpad, te odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada u zasebni spremnik. Predstavnici EKO MOSLAVINA d.o.o. su proveli aktivnost prezentacije i edukacije stanara o korištenju otpadomjera te kako koristiti elektronički ključ ili RFID karticu kojom se otvara/zatvara otpadomjer.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva stanare POS-ovih zgrada da svakako prisustvuju sastanku kako bismo mogli razmijentiti iskustva vezano uz otpadomjere.

Dođite na sastanak i uvažit ćemo sve vaše kvalitetne i konstruktivne prijedloge!

 

Direktorica EKO MOSLAVINA d.o.o.

Adrijana Cvrtila

Povratak