Nabava, javna nabava, jednostavna nabava

Jednostavna nabava

Postupak Jednostavne nabave EKO MOSLAVINA d.o.o. regulira se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Arhiva jednostavne nabave

Tablice jednostavnih nabava:


PREDMET NABAVE:  RADOVI NA UGRADNJI POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  POLUPODZEMNI SPREMNICI ZAPREMINE 5m³ ZA PAPIR I PLASTIKU

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGA ZBRINJAVANJA GLOMAZNOG OTPADA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGE RADOVA STROJA NA ODLAGALIŠTU

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  VREĆE ZA PAPIR, PLASTIKU I BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD

DOKUMENTACIJA: - Poziv na dostavu ponuda

- Troškovnik

- Tehničke specifikacije

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGE RADOVA STROJA NA ODLAGALIŠTU

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

    - Odluka o poništenju


PREDMET NABAVE:  USLUGA DOBAVE ZEMLJE

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGA DOBAVE DROBLJENOG KAMENA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGA ODVOZA I OPORABE BIORAZGRADIVOG OTPADA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o poništenju


PREDMET NABAVE:  USLUGA TISKANJA I KUVERTIRANJA RAČUNA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGA ZBRINJAVANJA PROBLEMATIČNOG OTPADA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGA PREUZIMANJA I ZBRINJAVANJA PAPIRNOG I PLASTIČNOG OTPADA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  ZAŠTITNA HTZ ODJEĆA, OBUĆA I OPREMA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  USLUGA DOSTAVE RAČUNA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  PLATO S PRISTUPNOM CESTOM NA RADNOJ PLOHI ODLAGALIŠTA

DOKUMENTACIJA: Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  PLASTIČNE VREĆE ZA KORISTAN OTPAD I MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

DOKUMENTACIJA: - Poziv na dostavu ponuda

- Troškovnik

- Odluka o odabiru


PREDMET NABAVE:  OGRADA NA ODLAGALIŠTU NEOPASNOG OTPADA KUTINA

DOKUMENTACIJA: - Poziv na dostavu ponuda

- Troškovnik


PREDMET NABAVE: RADOVI NA IZGRADNJI PRILAZNIH PUTEVA NA ODLAGALIŠTU I POŽARNIH PUTEVA

DOKUMENTACIJA: - Poziv na dostavu ponuda

- Troškovnik