Donacije i sponzorstva

NATJEČAJ za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2024. godinu

 

Temeljem Pravilnika  o dodjeli donacija i sponzorstva Eko Moslavina d.o.o. 05.06.2024. godine objavljuje:

 

NATJEČAJ

za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva

za 2024. godinu

 

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2024. godinu putem javnog prikupljanja prijava.

 

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 7.000,00 eura.

Područja koja će se financirati su:

                -sport (maksimalan iznos 3.500,00 eura)

                -umjetnost, kultura i kulturna baština, znanost, odgoj i obrazovanje, zaštita okoliša, zbrinjavanje otpada, sprečavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, humanitarni rad i zaštita ljudskih prava (maksimalan iznos 3.500,00 eura)

 

Pisani prijedlog projekta / programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ – zahtjev za dodjelu donacija ili sponzorstva za 2024. godinu“ , neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu Eko Moslavina d.o.o., na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu Eko Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, 44320 Kutina ili putem elektroničke pošte na adresu donacije.sponzorstva@eko-moslavina.hr, zaključno do 05.07.2024. godine.

Eko Moslavina d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja do trenutka javne objave rezultata na web stranici Eko Moslavine d.o.o.

 

Sva natječajna dokumentacija se može preuzeti u nastavku: