Donacije i sponzorstva

NATJEČAJ za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2022. godinu

 

Temeljem Pravilnika  o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Eko Moslavina d.o.o. 28.03.2022. godine objavljuje:

 

NATJEČAJ

za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva

za 2022. godinu

 

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu društva za 2022. godinu putem javnog prikupljanja prijava.

 

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 30.000,00 kn.

Područja koja će se financirati su:

                -sport (maksimalan iznos 25.000,00 kn)

                -kultura, znanost, humanitarni rad i obrazovanje (maksimalan iznos 5.000,00 kn)

 

Pisani prijedlog projekta / programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ – zahtjev za dodjelu donacija ili sponzorstva za 2022. godinu“ , neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu Eko Moslavina d.o.o., na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu Eko Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, 44320 Kutina ili putem elektroničke pošte na adresu donacije.sponzorstva@eko-moslavina.hr, zaključno do 28.04.2022. godine.

Eko Moslavina d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja do trenutka javne objave rezultata na web stranici Eko Moslavine d.o.o.

 

 

Sva natječajna dokumentacija se može preuzeti u nastavku: