Opći podaci

 

 TVRTKA:  EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo 
 SJEDIŠTE / ADRESA:  Zagrebačka 1, Kutina
 OIB:  94887300369
 MBS:  080855319 
 MB:  4057481
 OVLAŠTENA OSOBA ZA  ZASTUPANJE:   Danijel Husnjak, dipl.ing.građ., direktor 
 ŠIFRA DJELATNOSTI:   38.11
 PREDMET POSLOVANJA:  
       - Održavanje čistoće

- Odlaganje komunalnog otpada

- Održavanje javnih površina

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Tržnice na malo

- Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika

- Obavljanje dimnjačarskih poslova

- Izgradnja, održavanje i rekonstrukcija plinovodnih, vodovodnih i kanalizacijskih uređaja i instalacija te instalacija centralnog grijanja

- Izradba, popravak i montaža kućnih plinovodnih i vodovodnih instalacija, opreme, uređaja i dijelova te instalacija centralnog grijanja

- Izradba razne galanterije, ambalaže, ukrasnih predmeta i suvenira

- Sakupljanje, sortiranje i pakiranje rabljenih proizvoda

- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

- Skupljanje otpada za potrebe drugih

- Prijevoz otpada za potrebe drugih

- Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih

- Skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

- Uvoz otpada

- Izvoz otpada

- Kupnja i prodaja robe

- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

- Računovodstveni poslovi

- Djelatnost javnog prijevoza tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu

- Prijevoz za vlastite potrebe

- Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

- Poslovanje nekretninama

- Iznajmljivanje motornih vozila

- Iznajmljivanje radnih strojeva i opreme bez rukovatelja

- Održavanje i popravak motornih vozila, strojeva i opreme

- Djelatnost trgovanja otpadom

 VIŠE PODATAKA/INFORMACIJA:  Sudski registar (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) 
 DRUŠTVENI UGOVOR:  Društveni ugovor
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA:  Izvadak