CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA i OSTALI CJENICI

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada je usluga od općeg interesa koja podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada.

Korisnik javne usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

Korisnici javne usluge ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategoriju:

  • korisnik kućanstvo
  • korisnik koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada), a uključuje i korisnika javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Ugovorna kazna naplaćuje se ukoliko korisnik ne postupa sukladno čl. 28 Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine te čl. 28 Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Ludina.

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina

Korisnici kućanstva - Cjenik javne usluge s prikazom mjesečnog obračuna (fiksni dio i varijabilni dio)

Korisnik koji nije kućanstvo - Cjenik javne usluge s prikazom mjesečnog obračuna (fiksni dio i varijabilni dio)

Cjenik ugovornih kazni

Dokumenti:

Obrazloženje Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina

- Suglasnost na Cjenik Grad Kutina Općina Velika Ludina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

 

Ostali cjenici:

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada putem specijalnog vozila

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada putem kontejnera

Izvadak iz cjenika javne usluge zbrinjavanja otpada odlaganjem

Dodatni cjenik izvan okvira javne usluge


Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Javno savjetovanje

CJENICI JAVNE USLUGE

CJENIK od 01.01.2021.

Grad Kutina i Općina Velika Ludina


OPĆENITO

Izvadak iz Cjenika za prijevoz otpada u kontejnerima

Izvadak iz Cjenika za prijevoz otpada specijalnim vozilom

Izvadak iz Cjenika za odlaganje otpada

Dodatni cjenik izvan okvira javne usluge

Cjenik ostalih usluga povezanih s javnom uslugom - vreće za otpad

 


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

(klikni poveznicu)

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

(klikni poveznicu)


CJENIK (primjena s 01.06.2019.g.)

Grad Kutina

Grad Popovača

Općina Velika Ludina


OPĆENITO

Izvadak iz Cjenika za prijevoz otpada u kontejnerima

Izvadak iz Cjenika za prijevoz otpada specijalnim vozilom

Izvadak iz Cjenika za odlaganje otpada

 


CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

(klikni poveznicu)