CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA i OSTALI CJENICI

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada je usluga od općeg interesa koja podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada.

Korisnik javne usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

Korisnici javne usluge ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategoriju:

  • korisnik kućanstvo
  • korisnik koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada), a uključuje i korisnika javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Ugovorna kazna naplaćuje se ukoliko korisnik ne postupa sukladno čl. 28 Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine te čl. 28 Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Ludina.

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina

Korisnici kućanstva - Cjenik javne usluge s prikazom mjesečnog obračuna (fiksni dio i varijabilni dio)

Korisnik koji nije kućanstvo - Cjenik javne usluge s prikazom mjesečnog obračuna (fiksni dio i varijabilni dio)

Cjenik ugovornih kazni

Dokumenti:

Obrazloženje Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina

- Suglasnost na Cjenik Grad Kutina Općina Velika Ludina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

- SAMAČKA DOMAĆINSTVA

Ostali cjenici:

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada putem specijalnog vozila

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada putem kontejnera

Izvadak iz cjenika javne usluge zbrinjavanja otpada odlaganjem

Dodatni cjenik izvan okvira javne usluge

Cjenik spremnika (vreća) za dodatni komunalni otpad (miješani komunalni otpad, biootpad, papir, plastika)


Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Javno savjetovanje

CJENICI JAVNE USLUGE

CJENIK od 01.01.2021.

Grad Kutina i Općina Velika Ludina


OPĆENITO

Izvadak iz Cjenika za prijevoz otpada u kontejnerima

Izvadak iz Cjenika za prijevoz otpada specijalnim vozilom

Izvadak iz Cjenika za odlaganje otpada

Dodatni cjenik izvan okvira javne usluge

Cjenik ostalih usluga povezanih s javnom uslugom - vreće za otpad

 


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

(klikni poveznicu)

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

(klikni poveznicu)


CJENIK (primjena s 01.06.2019.g.)

Grad Kutina

Grad Popovača

Općina Velika Ludina


OPĆENITO

Izvadak iz Cjenika za prijevoz otpada u kontejnerima

Izvadak iz Cjenika za prijevoz otpada specijalnim vozilom

Izvadak iz Cjenika za odlaganje otpada

 


CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

(klikni poveznicu)