MISIJA 

Osigurati vrhunsku kvalitetu usluga za naše sadašnje i buduće korisnike, kao i najmoderniju tehnologiju i opremu u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada. Trajno osloboditi građane kutine, grad i park prirode "Lonjsko polje" odlagališta komunalnog otpada oporabom odloženog otpada u visokovrijedne sekundarne sirovine, eko gorivo i energiju. Stvoriti dodatnu vrijednost i biti primjer drugima u ispravnoj valorizaciji opada.

VIZIJA 

Biti najbolji u Hrvatskoj u sustavu cjelovitog gospodarenja komunalnim otpadom. Ostvariti kvalitetu života pojedinca i društva, s posebnim naglaskom na zaštiti i očuvanju okoliša u skladu s praksom društveno odgovornog poslovanja.

ORGANIZACIJA

Osigurava stabilnost funkcioniranja društva danas i sutra, omogučujući nesmetan razvoj i diversifikaciju djelatnosti. Sukladno stupnju i efikasnosti razvoja društva, omogućuje kontinuitet u zapošljavanju.

ZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANE

Društvo trenutno zapošljava 59 radnika što na neodređeno, što na određeno vrijeme. U Društvu se tijekom ove godine sporadično zapošljavalo, uglavnom zbog povećanog obima posla i prirodnog odliva. Stupanjem na snagu novog ustroja društva, iz vanjskih izvora uposleno je troje radnika, na rukovodnim i specijalističkim radnim mjestima, a sedam rukovodnih i upravnih mjesta popunjeno je internim rasporedima. Nešto značajnije zapošljavanje planiramo krajem prvog i poćetkom drugog kvartala 2015. godine kad bi se trebale intenzivirati započeti investicijski projekti. Značajno zapošljavanje bi trebalo uslijediti krajem prvog kvartala, kad se očekuje završetak investicijskih aktivnosti i puštanje u rad sustava za prijam i obradu otpada.

POVIJEST KOMUNALNOG PODUZEĆA

Komunalno poduzeće u Kutini počelo je s radom u studenom 1961. godine u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. Osnivanje takvog javnog poduzeća u Kutini bilo je potaknuto naglim razvojem gradskog naselja 1950. godine zahvaljujući eksploataciji nafte na Gojlu i Mramor brdu, a zatim 1968.-1982. godine zahvaljujući izgradnji Tvornice mineralnih gnojiva.Komunalno poduzeće je često mijenjalo svoj naziv. Od 1969.-1977. djeluje pod nazivom Komunalije u sastavu OOUR-a «Rad», od 1978.-1983. pod nazivom «Usluga Kutina». Od srpnja 1983. do kraja rujna 1987. pod nazivom OOUR Komunalac Kutina,  aad listopada 1987. do kraja ožujka 1996. godine «Komunalac» Kutina, a od travnja 1996. do kraja rujna 1996. Komunalac d.o.o. Kutina. U travnju 1996. godine sukladno Zakonu o pretvorbi i organziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima koji je stupio na snagu 31. prosinca 1991. godine, «Komunalac» Kutina, javno poduzeće s društvenim kapitalom, organizirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću koje ima u cjelini poznatog vlasnika: grad Kutinu, općinu Popovaču i općinu Velika Ludina. Od listopada 1996. do lipnja 2013. društvo djeluje pod nazivom Moslavina, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalno gospodarstvo, skraćeno Moslavina, d.o.o. sa sjedištem u Kutina, Zagrebačka 1.

Društvo EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalnu djelatnost, nastalo diobom Moslavine d.o.o., 01.srpnja 2013. godine seli se na novu lokaciju u Kutini, na adresu Trg kralja Tomislava 10/I i u potpunosti  preuzima uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada na području obuhvata gradova Kutine i Popovače te općine Velika Ludina. Uslijedio je period uhodavanja svih radnih i operativnih aktivnosti svojstveni djelatnosti novoosnovanog društva. Prišlo se preispitivanju i usaglašavanju planiranih razvojnih i investicijskih aktivnosti, a vezano za novi zakon o gospodarenju otpadom, prisutne trendove i stvarnom okruženju. Rezultat toga je potreba restrukturiranja  i novi ustroj društva,  koji je na snagu stupio početkom kolovoza 2014. godine. Od listopada 2019. godine, Društvo se vraća na lokaciju Zagrebačka 1, Kutina. Novi ustroj društva, osigurava društvu brzi i nesmetani razvoj i visoku efikasnost društva u aktivnostima koje slijede.