Javni natječaji

Poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje dugotrajne imovine
10.7.2020.
Javni natječaj za prodaju dugotrajne imovine