POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Eko Moslavina d.o.o. svoje poslovanje temelji na zalaganju svih zaposlenih u postizanju zadovoljstva korisnika naših usluga prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada, a u skladu s visokim etičkim načelima i standardima poslovnog ponašanja, društvenoj odgovornosti i usmjerenosti na održivi razvoj.

Naša predanost kvaliteti i zaštiti okoliša podrazumijeva:

  • poslovanje tvrtke usmjereno na uspostavu kružnog gospodarstva te korištenje svih raspoloživih resursa racionalno i odgovorno kao i gospodarenje otpadom na održivi način
  • unaprjeđenje poslovnih procesa kako bi osigurali svoju konkurentnost, dugoročan i stabilan razvoj te bili prepoznati i prihvaćeni kao odgovoran član društvene zajednice
  • stalno poboljšanje kvalitete svih procesa i sprječavanje onečišćenja okoliša tijekom pružanja usluga primjenjujući metode za upravljanje rizicima, postavljanjem ciljeva te praćenjem, mjerenjem i vrednovanjem sustava upravljanja
  • transparentno i etično poslovanje te kvalitetnu komunikaciju sa zaposlenicima i ostalim zainteresiranim stranama
  • izbor dobavljača na osnovu kriterija koji osiguravaju kvalitetne materijale i proizvode i koji vode brigu o zaštiti okoliša i utjecaju njihovih proizvoda i materijala na okoliš
  • djelovanje u skladu s pozitivnim pravnim propisima i normama Republike Hrvatske
  • stalno učenje, stručno usavršavanje kao i primjena usvojenog znanja i vještina s ciljem stvaranja novih vrijednosti

Politika kvalitete i okoliša je naš stalni podsjetnik na postignuća i ciljeve koje želimo ostvariti sustavom upravljanja kvalitetom i okolišem temeljeno na normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

 

S našim poslovnim opredjeljenjem upoznajemo sve zainteresirane strane kako bi i oni dali svoj doprinos očuvanju okoliša i prirodnih vrijednosti za buduće naraštaje. 

 

 

HRN ISO 9001:2015

 

HRN ISO 9001:2015