Kontakt informacije

Kontakti

URED DIREKTORA
Centrala
  info@eko-moslavina.hr tel   044 659-030
Blagajna
  blagajna@eko-moslavina.hr tel   044 659-030
Direktor Danijel Husnjak, dipl.ing.građ. 

       

SEKTOR STRUČNE SLUŽBE

Voditelj sektora stručne službe
Natali Bačić   natali.bacic@eko-moslavina.hr tel  044 659-071
Računovodstvo Mirna Jelić   mirna.jelic@eko-moslavina.hr tel  044 659-072
Računovodstvo Ljerka Kubran   ljerka.kubran@eko-moslavina.hr tel  044 659-071
Salda konti kupaca i ovrhe Marijana Firšt   marijana.first@eko-moslavina.hr tel  044 659-036
Registracija korisnika i ažuriranje podataka
Izdavanje računa, reklamacije i ovrhe
Melita Čolić   melita.colic@eko-moslavina.hr tel  044 659-035

Mateja Milutinović   mateja.milutinovic@eko-moslavina.hr tel  044 659-033
Nabava Darko Kousek   darko.kousek@eko-moslavina.hr tel  044 659-075

Ana Grgurić   ana.grguric@eko-moslavina.hr tel  044 659-075
       
TEHNIČKI SEKTOR
Voditelj tehničkog sektora Renata Bolarić    renata.bolaric@eko-moslavina.hr tel  044 659-070
Poslovođa odvoza i odlaganja otpada Tomislav Krznarić    tomislav.krznaric@eko-moslavina.hr mob +385 95 830 9534
Viši referent kontrole i odnosa s korisnicima
Siniša Horvat
   sinisa.horvat@eko-moslavina.hr
mob +385 98 345 541
       
ODLAGALIŠTE OTPADA
Stjepana Radića 298a, Kutina
Porta Odlagališta
mob  +385 99 474 9932
Reciklažno dvorište Kutina

   rd-kt@eko-moslavina.hr
mob +385 91 621 4110
Reciklažno dvorište Velika Ludina

   rd-vl@eko-moslavina.hr
mob +385 95 830 8778
Skladište

  skladiste@eko-moslavina.hr

Kontakt

Vaši kontakt podaci

Vaš komentar