Kontakt informacije

Kontakti

URED DIREKTORA
Poslovna tajnica
  info@eko-moslavina.hr tel   044 659-030
fax  044 659-031
Direktor Adrijana Cvrtila, dipl.ing. 

       

SEKTOR FINANCIJSKO - RAČUNOVODSTVENIH 

POSLOVA

Voditelj Sektora  Sanja Lujanović   sanja.lujanovic@eko-moslavina.hr tel  044 659-034
Referent u knjigovodstvu I. Mirna Jelić   mirna.jelic@eko-moslavina.hr tel  044 659-072
Referent u knjigovodstvu II. Marijana Firšt   marijana.first@eko-moslavina.hr tel  044 659-036
Konter - financijski knjigovođa Ljerka Kubran   ljerka.kubran@eko-moslavina.hr tel  044 659-071
Referent za naplatu potraživanja Melita Čolić   melita.colic@eko-moslavina.hr tel  044 659-035
       
OPĆI I KADROVSKI SEKTOR      
Voditelj Sektora  Ljerka Grgić   ljerka.grgic@eko-moslavina.hr tel  044 659-032
       
TEHNIČKI SEKTOR
Ovlaštenik Uprave za Tehnički sektor Dalibor Oreščanin    dalibor.orescanin@eko-moslavina.hr mob +385 95 518 2715
Voditelj tehničkog sektora Renata Bolarić    renata.bolaric@eko-moslavina.hr tel  044 659-070
Poslovođa odvoza otpada, mehaničke radione i
održavanja vozila
Marijo Kovačić    marijo.kovacic@eko-moslavina.hr tel  044 659-074
fax  044 659-031
mob +385 95 830 9589
Poslovođa tehnološke obrade otpada i
odlaganja otpada
Tomislav Krznarić    tomislav.krznaric@eko-moslavina.hr mob +385 95 830 9534
Viši referent kontrole i odnosa s korisnicima
Siniša Horvat
   sinisa.horvat@eko-moslavina.hr
mob +385 98 345 541
       
ODLAGALIŠTE OTPADA
Stjepana Radića 298a, Kutina
Porta Odlagališta
tel  044 782 8020
Reciklažno dvorište Kutina

   rd-kt@eko-moslavina.hr
mob +385 91 621 4110
Reciklažno dvorište Velika Ludina

   rd-vl@eko-moslavina.hr
mob +385 95 830 8778
Porta Društva, Zagrebačka 1     tel 044 684-406

Kontakt

Vaši kontakt podaci

Vaš komentar