Vijesti

OBAVIJEST - Rok plaćanja računa za ožujak 2019.

26.4.2019.


Poštovani korisnici usluga EKO MOSLAVINE  d.o.o. (korisnici u kućama i stanovima)

 

Člankom 10. stavak 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine, utvrđeno je da svi korisnici predaju miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju barem jednom.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupila je na snagu dana 12.04.2019. godine.

 

Zbog donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine, EKO MOSLAVINA d.o.o. je pričekala s otpremom računa za ožujak mjesec 2019. godine.

 

Ovim putem obavještavamo korisnike usluga da ukoliko do 10.05.2019. plate račun za mjesec ožujak 2019. godine, neće im biti obračunata zakonska zatezna kamata.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 

 
Povratak