Vijesti

OBAVIJEST - stanje obveza prema Davatelju usluge

28.5.2019.

Poštovani korisnici usluga EKO MOSLAVINE  d.o.o. (korisnici u kućama i stanovima),

 

Na mjesečnim računima EKO MOSLAVINA d.o.o. za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, korisnici mogu vidjeti i stanje obveza prema Davatelju usluge, tj. da li su podmireni svi prethodni računi.

 

 

Tekst okružen crvenom bojom može biti:

Na dan „13.05.2019.“ podmireni su Vaši prethodni računi. Hvala!

Na dan „13.05.2019.“ nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi XX,xx kn.

Posebno skrećemo pozornost na stanje ne/podmirenih obveza, jer Davatelj usluga s ciljem povećanja naplate, mora provesti zakonske oblike prisilne naplate potraživanja.

 

  • Ukoliko korisnik ima najmanje 2 (dva) nepodmirena računa, EKO MOSLAVINA d.o.o. će u roku 8 dana po isteku valute uputiti opomenu korisniku.
  • Po opomeni je potrebno platiti račune u roku 8 dana,
  • Ukoliko dužnik u ostavljenom roku od 8 dana ne podmiri obvezu, u ostalih 15 danauslijedit će prijedlog za ovrhu.

 

Ukoliko imate nekih nejasnoća i nedoumica, molimo da se obratite na brojeve telefona: 044/659-035 i 044/659-036 gdje će naše referentice odgovoriti na predmetna pitanja.

  

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

EKO MOSLAVINA d.o.o.!

Povratak