Vijesti

OBAVIJEST - akcija sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Kutina

20.8.2019.

Poštovani korisnici usluga EKO MOSLAVINE  d.o.o. (korisnici u kućama i stanovima) na području Grada Kutine,

 

u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN73/17) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), gradska komunalna tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o., tijekom mjeseca KOLOVOZA i RUJNA ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, NA OBRAČUNSKOM MJESTU KORISNIKA USLUGE bez naknade.

 

Molimo sve korisnike da izneseni glomazni otpad pripreme izvan ograde svoga dvorišta, na kolnom ulazu 1-2 m od ruba ograde, tako da je lako dostupan vozilima i radnicima. Odvoz otpada kreće u 7:00 sati, a otpad koji je iznesen nakon prolaska našeg vozila neće se naknadno uzimati.

Također molimo sve korisnike da ne iznose gume i električni i elektronički otpad, njega mogu sami odložiti u krugu tvrtke EKO MOSLAVINA d.o.o.Zagrebačka 1, Kutina ili besplatno naručiti odvoz od tvrtke Flora VTC d.o.o. tel.0800 44 110 i preko mrežne stranice www.eeotpad.com.

Pravne osobe svoj glomazni otpad moraju predati ovlaštenim sakupljačima.


Poveznica: Raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada za područje Grada Kutina

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 044/659-030.

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 

 

Povratak