Vijesti

OBAVIJEST za korisnike - rad sa strankama

25.6.2020.


Poštovani korisnici,

sukladno s trenutnom situacijom, najavama novog vala epidemije i stanjem vezano za zaštitu od koronavirusa (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti, Uprava EKO MOSLAVINA d.o.o. donosi sljedeće naputke:

 • zaprimanje stranaka ograničavamo na izuzetno hitne i neodgodive slučajeve i u što manje mogućem osobnom kontaktu;
 • sve primjedbe ili informacije ćemo rješavati telefonskim putem ili putem elektroničke pošte (e-mail):
  • 044/659-030 - centrala
  • 044/659-035 - informacije o računima, stanje duga, prijava korisnika i ažuriranje podataka
  • 044/659-036 - opomene, ovrhe, stanje duga
  • Adresa elektroničke pošte (e-mail):  info@eko-moslavina.hr

   

Naprijed navedene mjere preventivnog su karaktera te ih je potrebno dosljedno primjenjivati počevši od današnjeg dana i vrijede sve do opoziva.


Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.

 
Povratak