Vijesti

OBAVIJEST - Grad Popovača i prikupljanje biootpada

13.5.2021.


Poštovani korisnici,

EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Grada Popovače (uključujući sva naselja) da uslugu preuzimanja biootpada, od 01.06.2021.g., pružaju Komunalni servisi Popovača d.o.o..

 

Za više informacija, obratite se:

Komunalni servisi Popovača d.o.o., Kutinska ulica 12, Popovača

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Povratak