Vijesti

Podjela spremnika za PET

28.7.2023.


U tijeku je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada - plastika. Naši djelatnici su podijelili spremnike na području mjesnih odbora Jamarica, Janja Lipa, Međurić, Banova Jaruga.

Slijede mjesni odbori Zbjegovača, Ilova i Stupovača.


Vaša EKO MOSLAVINA!

 

Podjela PET spremnika

 

Podjela PET spremnika

 

Podjela PET spremnika

 

Podjela PET spremnika

 

 
Povratak