Vijesti

Čišćenje polupodzemnih spremnika

10.8.2023.


 

Kao dio preventivne akcije i radi smanjenja širenja neugodnog mirisa u ovo ljetno vrijeme, EKO MOSLAVINA je u suradnji s Moslavina d.o.o. provela aktivnost čišćenja polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad i biootpad na svih 10 lokacija.

#navikuusvojiotpadodvoji
 

Čišćenje polupodzemnih spremnika za MKO i biootpad

 

Čišćenje polupodzemnih spremnika za MKO i biootpad

 

Čišćenje polupodzemnih spremnika za MKO i biootpad


 

Čišćenje polupodzemnih spremnika za MKO i biootpad

 

Čišćenje polupodzemnih spremnika za MKO i biootpad

 

 
Povratak