Vijesti

E-mail primanje računa

4.10.2023.


 

Poštovani korisnici,

           

u cilju doprinosa zaštite prirode i okoliša, racionalizacije troškova kao redovitoj te pravovremenoj dostavi računa, društvo Eko Moslavina d.o.o. uspostavilo je besplatnu uslugu slanja računa u elektroničkom obliku, kojom Vam se omogućava da račune za uslugu odvoza otpada umjesto u papirnatom obliku kao do sada, šaljemo na Vašu e-mail adresu.

U prilogu ove obavijesti nalazi se obrazac Suglasnosti za prihvat računa u elektroničkom obliku na Vašu e-mail adresu. Suglasnost se može u svakom trenutku opozvati, te bi se računi ponovno dostavljali u papirnatom obliku.

            Ukoliko želite pristupiti usluzi potrebno je ispuniti i potpisati obrazac suglasnosti te isti dostaviti na e-mail adresu zahtjev@eko-moslavina.hr, poštom ili osobno na adresu društva Eko Moslavina d.o.o, Zagrebačka 1, 44320 Kutina.

 

S poštovanjem,

 

                                                                    Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.


 

Obrazac

 
Povratak