Vijesti

Obavijest o prikupljanju informacija od korisnika u obiteljskim kućama sa područja Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina

27.11.2017.

  Poštovani korisnici usluga odvoza komunalnog otpada u obiteljskim kućama,

temeljem Uredbe o gospodarenju otpadom (NN 50/17), tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo, će za potrebe procjene
nabavke kompostera i/ili spremnika (kanta) za kompostiranje podijeliti Anketne listiće na području Grada Kutine, Grada Popovače te Općine Velika Ludina.

Molimo korisnike da odgovore na pitanja u Anketi i popune tražene podatke. Popunjenu Anketu/Obrazac ćemo preuzeti od Vas u periodu od 05. do 10.12.2017. godine.


U Komposter i/ili spremnika (kanta) za kompostiranje možete odlagati puno biootpada koji vam ostaje iz kućanstva. Na taj način smanjiti ćete količinu otpada u vašoj kanti za komunalni otpad, a kao rezultat dobiti ćete zemlju koju možete iskoristiti, recimo za cvijeće.


Što se može kompostirati?

kuhinjski otpad (ostaci kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.);

vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.); 

ostali biootpad (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

 

Kružni tok biootpada

(Kliknite na sliku za uvećani prikaz)

Što se ne može kompostirati?
tekući ostaci kuhane hrane,
meso, riba, kosti, koža,
mliječni proizvodi, ulja i masti, 
pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad,
obojani i lakirani drveni otpad,
papirnati i stakleni otpad,
odjeća, cigarete i dr.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu i vremenu utrošenom u popunjavanje Ankete/Obrasca!

==> Za više informacija o biootpadu i što odlagati u komposter, možete pogledati na stranicama EKO MOSLAVINA d.o.o. 


Prilog: Anketni listić/Obrazac

Povratak