Pristup informacijama

Usluga primanja računa mailom

Dosta vam je čekanja poštara i provjere sandučića?


Redovi za plaćanje računa su predugi?


Račun vam se zna "zagubiti", pa kasnite u plaćanju?


Bez brige, imamo rješenje za vas, zatražite uslugu primanja računa putem maila.


KAKO?

Za aktivaciju usluge zaprimanja računa putem elektroničke pošte, dovoljno je popuniti:

 

POJAŠNJENJE USLUGE

Ako se odlučite za ovakav način zaprimanja računa, isti će Vam svaki mjesec doći putem e-pošte u PDF formatu te će sadržajno i vizualno biti identičan računu koji se izdaje u papirnatom obliku. Suglasnost za primanje računa elektroničkim putem se uvijek može opozvati pri čemu će se usluga slanja računa elektroničkom poštom deaktivirati. U tom slučaju ćete svoje račune za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada ponovno dobivati u papirnatom obliku.

Korištenje ove usluge je bez naknade za krajnjeg korisnika.

Korisnik se obvezuje održavati dovoljno prostora u svom email pretincu za primitak računa u elektroničkom obliku.

DOPRINOS

Za izradu papira potrebno nam je drvo. Za proizvodnju papira, potrebno nam je puno drva, a drvo znači rušenje drveća (kada se radi novi papir). Papir se, teorijski, može reciklirati i do šest - sedam puta, iako ga u Europi, vodećoj u svijetu po recikliranju papira, recikliramo tek 3 do 4 puta.

Papir je vrijedna sirovina - za proizvodnju jedne tone papira treba 17 stabala i 225 kWh energije. Recikliranje papira dovodi do 35-postotnog smanjenja zagađenja vode i 74% manjeg zagađenja zraka u odnosu na primarnu proizvodnju papira.