Često postavljena pitanja

Klikom na ponuđena pitanja, prikazat će Vam se odgovor/uputa za postupanje.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu čl. 34. st. 3 ("Vlasnik građevine obvezan je koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada") i Odluci o komunalnom redu Grada Kutine čl. 25 ("Sve pravne i fizičke osobe dužne su skupljanje i odvoz komunalnog otpada povjeriti društvu EKO MOSLAVINA d.o.o.") te ekvivalentnih odluka Grada Popovače i Općine Velika Ludina. Sve pravne i fizičke osobe na području gradova Kutine i Popovače i općine Velika Ludina obavezne su plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada društvu EKO MOSLAVINI d.o.o..

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu čl. 34. st. 3 ("Vlasnik građevine obvezan je koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada") i Odluci o komunalnom redu Grada Kutine čl. 25 ("Sve pravne i fizičke osobe dužne su skupljanje i odvoz komunalnog otpada povjeriti društvu EKO MOSLAVINA d.o.o.") te ekvivalentnih odluka Grada Popovače i Općine Velika Ludina. Sve pravne i fizičke osobe na području gradova Kutine i Popovače i općine Velika Ludina obavezne su plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada društvu EKO MOSLAVINI d.o.o..

S područja lokalnih jedinica otpad se odvozi jednom tjedno, a s užeg područja Grada Kutine dva puta tjedno prema utvrđenom rasporedu, u pravilu bez obzira na dane praznika i blagdana. Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada imaju obvezu na dane odvoza, posude ili vreće s otpadom iznijeti na mjesta pristupačna za utovar (u cestovni pojas, a obvezno izvan dvorišne zgrade). Posude ili vreće s komunalnim otpadom kolektivnog stanovanja iznose i vraćaju u za to predviđene prostore radnici koji obavljaju odvoz.

Otrovne kemikalije, zapaljive tvari, herbicidi, fungicidi i pesticidi, te ostali preparati za njegu i zaštitu bilja, baterije, željezo i sav ostali otpad štetan za okoliš i prirodu ne smije se odlagati u posude za prikupljanje komunalnog otpada. Nažalost, korisnici često odlažu i takav otpad. Radnici EKO MOSLAVINE d.o.o. nastoje izdvojiti štetan otpad i zbrinuti ga na pravilan način. Odvoz komunalnog otpada na odlagalište obavlja se specijalnim vozilima za otpad iz kontejnera i vozilima za otpad iz kanti. Procjenjuje se da komunalni otpad iz domaćinstva sadrži: 42,2% papira, 0,5% stakla i 57,3% raznog otpada. 

Vreće za selektirani otpad korisnicima/kupcima se dostavljaju prilikom odvoza punih vreća selektiranog komunalnog otpada (sukladno Rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, papira i plastike za 2019.g.). Ukoliko iz nekog razloga niste dobili vreću ili Vam je potrebna dodatna vreća zbog veće količine selektiranog otpada, iste možete potražiti na sljedećim lokacijama:

  • Kutina: Zagrebačka 1, (porta Društva), Kutina; mobilno reciklažno dvorište
  • Popovača: Reciklažno dvorište Popovača, Kutinska ulica 12, Popovača;
  • Velika Ludina: Reciklažno dvorište Velika Ludina, Zagrebačka ulica 2D, Velika Ludina

Građanima se uz dostavu računa za javnu uslugu, svaka 3 mjeseca (kvartalno) dostavljaju i kuponi pomoću kojih korisnici mogu zamijeniti za dodatne vreće za papir i plastiku. Zamjena kupona za vreće se može izvršiti na gore navedenim lokacijama, te direktno od vozača prilikom sakupljanja selektiranog otpada (sukladno Rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, papira i plastike za 2019.g.)

Može. Građani mogu besplatno deponirati otpad do 1m3 na Odlagalište komunalnog otpada u Kutini. Pri tome je važno da u tom otpadu ne bude pomiješano: papir, staklo, EE otpad, gume od vozila. Takav koristan otpad za oporabu građani besplatno mogu odložiti u specijalne kontejnere u krugu EKO MOSLAVINE d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina.

Ukoliko Vam se dogodi gubitak uplatnice, "problem" možete riješiti na sljedeće načine:

  • osobnim dolaskom i plaćanjem na Blagajni, Zagrebačka 1, Kutina;
  • osobnim dolaskom u EKO MOSLAVINA d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina, gdje Vam možemo izvršiti ponovni ispis uplatnica;
  • ukoliko stanujete izvan Kutine, možete nas nazvati na 044 659 036.

U slučaju "neispravne" kante/posude, obratite nam se telefonskim pozivom na 044 659 030.

Promjenu podataka o vlasniku računa možete izvršiti osobnim dolaskom u EKO MOSLAVINA d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina. Više informacija možete dobiti pozivom na tel: 044/659-035.