Popis lokacija

Kliknite za uvećani prikaz  

Ovdje možete vidjeti i preuzeti POPIS LOKACIJA POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA. 


Kliknite za uvećani prikaz  

Ovdje možete vidjeti i preuzeti POPIS LOKACIJA POPIS LOKACIJA "ZELENIH OTOKA" sa spremnicima za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini.