Vijesti

Kvartovski razgovori

26.3.2018.


Kada: 03.04.2018.g. s početkom u 18 sati

Gdje: Arcus klub, Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva sve predstavnike stanara (i sve zainteresirane stanare) stambenih zgrada na području Grada Kutine te Grada Popovača kako bi se upoznali sa detaljima nastavka pilot projekta odvajanja biorazgradivog otpada u zgradama na području Grada Kutina i Grada Popovača i odlaganja u zasebne spremnike.

Ovaj sastanak je još samo jedan u nizu, a dio je pilot projekta edukacije korisnika i prezentacije novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Trenutno su stanari dvije stambene zgrade u ulici Andrije Kačića Miošića (kućni broj 2 i 4), Kutina uključene u pilot projekt odlaganja miješanog komunalnog otpada putem OTPADOMJERA instaliranih na kontejnere za otpad, te odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada u zasebni spremnik. Predstavnici EKO MOSLAVINA d.o.o. su proveli aktivnost prezentacije i edukacije stanara o korištenju otpadomjera te kako koristiti elektronički ključ ili RFID karticu kojom se otvara/zatvara otpadomjer.


- Info o Pilot projektu -

Izjava direktorice EKO MOSLAVINA d.o.o., Adrijane Cvrtila, o otpadomjerima i pilot projektu -

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!
Povratak