Vijesti

Obavijest za korisnike o rasporedima odvoza otpada u 2020.g. i ostalo

19.12.2019.


Poštovani korisnici usluga EKO MOSLAVINA d.o.o.,

u 2020. godini nastavljamo s provedbom gospodarenja otpadom prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) te Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/19).

Sukladno članku 16. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19), korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada su uz svoje račune za studeni 2019. dostavljeni:

 

 

Plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

Plan postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta s informacijom o lokacijama postavljanja, datumima i radnim vremenom (samo za korisnike s područja Grada Kutina)

Plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge

Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini

o   Predmetni spremnici/koševi su postavljeni u sklopu „zelenih otoka“ čije lokacije možete naći na našoj mrežnoj stranici http://eko-moslavina.hr/

o   Grad Kutina

1. Kutina - Ulica hrvatskih branitelja 78 (pored svlačionica kod nogometnog igrališta)

2. Kutina - Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 2,  (parkiralište OŠ Zvonimir Frank)

3. Kutina - Ulica Ruđera Boškovića 10 (Brunkovac)

4. Repušnica - Fumićeva ulica 2 (kod vatrogasnog spremišta)

5. Banova Jaruga – Cvjetni trg (kod raskrižja u smjeru Novske)

o   Grad Popovača

1. Popovača - Ulica Alojzije Stepinca

2. Popovača – Kutinska ulica

Uputa o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom, uključujući uputu o kompostiranju za korisnike koji sami kompostiraju biootpad

Uputa o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

Lokacije reciklažnih dvorišta:

Grad / općina

ADRESA

RADNO VRIJEME

Kutina

U IZGRADNJI (Radićeva 298)

(naknadna obavijest)

Popovača

Kutinska ulica 12

Utorak – Petak 09 – 17 sati

Subota 08 – 12 sati

Velika Ludina

Zagrebačka ulica 2C, Poslovna zona II

Ponedjeljak – Petak

07 – 17 sati


Na poveznici u nastavku možete pogledati/preuzeti predmetne rasporede/obavijesti

 

Rasporedi i obavijesti

Povratak