Odaberite...

Informacije / obavijesti

BLAGAJNA:

07 - 14 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 09:30 - 10:00

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 038

RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

07 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 10:30

Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

07 - 19 (PONEDJELJAK - PETAK; LJETNO RADNO VRIJEME)

07 - 17 (PONEDJELJAK - PETAK; ZIMSKO RADNO VRIJEME)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

BEZ NAKNADE:

 • Plaćanje računa za uslugu odvoza komunalnog otpada možete izvršiti fizički na Blagajni EKO MOSLAVINE, Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina, u vremenu od 07 - 14 sati radnim danom (PON - PET).
 • U Kreditnoj Banci Zagreb računi su također plativi bez naknade, uplatom na transakcijski račun IBAN HR92 2481 0001 1310 0031 2.


Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Hypo Alpe Adria Bank i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .
O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest.

Plastika i tetrapak

U prozirnu vreću sa "žutim" otiskom:
      
  ambalaža od sokova, alkoholnih pića
  ambalaža od jestivog ulja, octa
  ambalaža od omekšivača, šampona
  ambalaža od kozmetičkih proizvoda
  kanisteri
  plastične vrećice, plastične folije, ...
  ambalaža od mlijeka, jogurta

ambalaža od boja i lakova
ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari
ambalaža motornih ulja i zaštitnih sredstava (pesticida, herbicida, insekticida), drugih otrova i slično
*Hvala Vam što ćete iz ambalaže ukloniti preostali sadržaj i po mogućnosti isprati tekućom vodom.

Otpadnu ambalažu od PETa, Al/Fe-a i stakla od pića u sustavu povratne naknade predajte u trgovinu koja preuzima otpadnu ambalažu  i ostvarite povrat novca u iznosu od 0,50kn po jedinici otpadne ambalaže. Prilikom predaje takva otpadna ambalaža mora biti uredna, a to znači da ne smije biti onečišćena, mora biti ispražnjena, ne smije biti zgužvana i mora imati oznaku "POVRATNA NAKNADA 0,50kn". Ambalaža se može vraćati sa ili bez čepa.


Što je sve plastika?
POLI (ETILEN-TEREFTALAT)
Najraširenija vrsta plastike koja se uglavnom koristi za boce za vodu, sokove, posude za prehrambene proizvode i ostalu ambalažu. reciklira se da bi se proizvela poliesterna vlakna, flasteri, meke boce za piće, termo-izolacijske ploče.

 POLI (VINIL-KLORID)
Koristi se za boce, deterdžente, šampone i druge kemijske preparate, kablove i drugi građevinski materijal. Reciklira se da bi se proizvele cijevi, ograde i boce koje se ne koriste u prehrani.

 POLI (VINIL-KLORID)
Koristi se za boce, za deterdžente, šampone i druge kemijske preparate, kablove i drugi građevinski materijal. Reciklira se da bi se proizvele cijevi, ograde i boce koje se ne koriste u prehrani.

POLISTILEN NISKE GUSTOĆE
Koristi se za fleksibilne boce, vrećice za kruh, smrznutu hranu. Reciklira se da bi se proizvele plastične vrećice, razni kontejneri, razne boce, cijevi i razna laboratorijska oprema.

 POLIPROPILEN
Koristi se za jogurt, sirupe, kečap, medicinske boce, zatvarače za boce. Reciklira se u razne dijelove za vozila i industrijska vlakna.

 POLISTIREN
Koristi se za čvršću ambalažu, tanjure, čaše, kutije za lijekove.
Reciklira se u raznu uredsku opremu, igračke, videokasete i kutije, izolacijske ploče, ugostiteljska pomagala i proširene polistirenske proizvode.

OSTALI VIŠESLOJNI (LAMINIRANI) MATERIJALI
Tu spadaju: akrilik, polikarbonat, najlon, fiberglas, poliaktid. Ostali plastični proizvodi koji nisu navedeni u gornjem popisu.


Prikaz kružnog toka recikliranja plastike.