RECIKLAŽNO DVORIŠTE

ŠTO JE RECIKLAŽNO DVORIŠTE?

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih propisanih vrsta otpada.

(dodati foto reciklažnih dvorišta KT i VL)

Reciklažno dvorište je lokacija gospodarenja otpadom, prostor na kojem se obavlja djelatnost gospodarenja otpadom i mora biti predviđeno u prostornom planu jedinice lokalne samouprave.

KOME JE RECIKLAŽNO DVORIŠTE NAMIJENJENO?

RD je namijenjeno fizičkim osobama koje ne obavljaju djelatnosti i za odlaganje otpada nastalog u kućanstvu. Korisnici su dužni predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište. 

PREDNOSTI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

  • djelatnik vas upućuje gdje ćete koju vrstu otpada odložiti
  • odlaganje otpada je bez dodatne naknade
  • mogućnost odlaganja više vrsta otpada
  • otpad će biti evidentiran i pravilno zbrinut
  • činite dobro za okoliš

DOPRINOS RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u odnosu na količinu komunalnog otpada odloženog na odlagalište. Važan dio sustava gospodarenja otpadom.

KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

  • građani prilikom korištenja reciklažnog dvorišta/ mobilnog reciklažnog dvorišta moraju predočiti osobnu iskaznicu te dati podatke o šifri obveznika i šifri objekta (iz izvornika ili preslike računa).
  • djelatnik na reciklažnom dvorištu će uvidom u osobnu iskaznicu, te podatke o šifri obveznika i šifri objekta osobe koja predaje otpad, unijeti podatke potrebne za vođenje Evidencije propisanih zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje gospodarenja otpadom, a sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka,
  • građani mogu sami odlagati izdvojeni otpad u za to predviđene spremnike i/ili uz pomoć djelatnika na RD.

Dan planeta Zemlje na reciklažnom dvorištu Kutina, 26.04.2023.

Info

RECIKLAŽNO DVORIŠTE KUTINA

Stjepana Radića 298B, Kutina

PONEDJELJAK-PETAK 08:00-18:00

SUBOTA 08:00-13:00

Mob:  091/624-4110


RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELIKA LUDINA

Zagrebačka ulica 2C, Poslovna zona II, Velika Ludina

PONEDJELJAK-PETAK 07:00-17:00

Mob:  095/830-8778


MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE KUTINA

Prema rasporedu postavljanja po mjesnim odborima

PONEDJELJAK-PETAK 08:00-13:30


Popis vrsta otpada koji se zaprima u reciklažnom dvorištu s dodatkom popisa što se smatra glomaznim otpadom


 Preuzimanje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade - najviše do 80 jedinica ambalažnog otpada po osobi (RD Kutina i RD V.Ludina)