Odvoz plastike
Odvoz plastike
Odvoz plastike
Čišćenje polupodzemnih spremnika

Vijesti

VAŽNA OBAVIJEST - kontrola sadržaja spremnika za miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton te otpadnu plastiku

20.10.2022.


VAŽNA OBAVIJEST za korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine

U suradnji s Upravnim odjelom za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, djelatnici EKO MOSLAVINA d.o.o. i komunalni redar će u narednom razdoblju provoditi aktivnost kontrole sadržaja spremnika za miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton te otpadnu plastiku kod korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - KUĆANSTVA.

Aktivnost će se provoditi na način da će se u dane odvoza, sukladno Rasporedu odvoza komunalnog otpada, metodom slučajnog uzorka odabrati pojedine lokacije i obračunska mjesta te provjeravati sadržaj spremnika.

Ukoliko sadržaj spremnika ne odgovara vrsti otpada za koju je spremnik namijenjen, sastaviti će se zapisnik, foto dokumentirati te obavijestiti korisnika o nesukladnostima.

Ova aktivnost je preventivne naravi, kako bi se korisnici dodatno informirali o pravilnoj predaji i izdvajanju komunalnog otpada, a s ciljem smanjenja količine odloženog miješanog komunalnog otpada na odlagalište i povećanja količine izdvojenog komunalnog otpada.

POJAŠNJENJE

Davatelj usluge (EKO MOSLAVINA d.o.o.).....

 
Više...

ANKETA O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA USLUGA EKO MOSLAVINE D.O.O.

14.4.2022.

Cijenjeni korisnici naših usluga,

zadovoljan korisnik naših usluga temeljni je cilj poslovanja Eko Moslavine d.o.o.. Naš osnovni prioritet je korisnicima pružiti kvalitetnu uslugu poštujući standarde kvalitete i zaštite okoliša, a po prihvatljivim cijenama usluga.

Molimo Vas da nam pomognete time što ćete popuniti ovaj upitnik te nam dati realnu ocjenu pruženih usluga kako bismo našu cjelokupnu uslugu što kvalitetnije prilagodili Vašim potrebama i željama.

Hvala na Vašem sudjelovanju!

 

ANKETA

 

Više...

OBAVIJEST - Raspored odvoza komunalnog otpada od 01.04.2022.g.

30.3.2022.


Poštovani korisnici javne usluge s područja Grada Kutine, Grada Popovača i Općine Velika Ludina,

 

od 01.04.2022.g. odvoz komunalnog otpada „sa kućnog praga“ na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina će biti vršen prema „novom“ rasporedu, koji je dostavljen korisnicima u prosincu 2021.g., uz račun za studeni 2021.g..

Iako se „novi“ raspored ne razlikuje značajno od dosadašnjeg, upućujemo korisnike da dodatno provjere dane odvoza i naselja/ulice koje su raspoređene na te dane.

U privitku se nalazi „važeći“ pročišćeni raspored za područje Grada Kutine i Općine Velika Ludina, za razdoblje od TRAVNJA do PROSINCA 2022.g..

Na području Grada Popovače, od 01.04.2022.g., javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada preuzima poduzeće Komunalni servisi Popovača d.o.o.. Sve upite vezane za daljnje korištenje javne usluge od navedenog datuma uputite na Komunalni servisi Popovača d.o.o..

Korisnicima s područja Grada Kutine i Općine Velika Ludina, javnu uslugu i nadalje pruža Eko Moslavina d.o.o..

 

Vaša Eko Moslavina d.o.o.!!!


Grad Kutina - pročišćeni raspored 2022.g.

Općina Velika Ludina - pročišćeni raspored 2022.g.

 
Više...

Isporuka komunalnih vozila po projektu "Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom"

11.2.2022.


 

Eko Moslavina d.o.o. je preuzela dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada u okviru projekta „Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom“ koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Cilj odvojenog prikupljanja komunalnog otpada je povećanje količine odvojeno sakupljenog otpada kao doprinos smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište.

Vozila je isporučila tvrtka Gradatin d.o.o.. Ukupna vrijednost vozila iznosi 1.388.475,00 kn (bez PDV).

Projekt „Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom“, KK.06.3.1.18.0144 .... 
Više...

Čišćenje polupodzemnih spremnika

Vikend obilazak lokacija polupodzemnih spremnika

Eko Moslavina - 10 godina

Dan planeta Zemlje na reciklažnom dvorištu Kutina, 26.04.2023.

Informacije / obavijesti

IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA


UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .


O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

 

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:


   
Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode