OBAVIJEST za korisnike - rad sa strankama
Priopćenje Uprave EKO MOSLAVINA d.o.o. - Mjere za zaštitu od koronavirusa (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti
Plaćanje redovnih računa BEZ NAKNADE u svim poslovnicama FINA!
OBAVIJEST - plaćanje računa

Vijesti

Obavijest za korisnike - kuponi za vreće za papir i plastiku

25.2.2019.


Korisnici usluge dobili su uz račun za siječanj 6 kupona (3 kupona za vreće za papir i 3 kupona za vreće za plastiku) koji služe za podizanje dodatnih vreća za papir i plastiku.

Svaki korisnik usluge će i nadalje, kao i do sada, od radnika EKO MOSLAVINE d.o.o. dobiti na kućnom pragu 1 vreću za plastiku i 1 vreću za papir, svaki mjesec.

 

 
Više...

Obavijest za stanare u zgradama - stalci za papir i plastiku

25.2.2019.


Molimo stanare/korisnike usluge u zgradama da ne zaključavaju stalke za papir i plastiku u spremišta/prostorije, kako bi radnicima EKO MOSLAVINE d.o.o. bilo omogućeno pražnjenje istih.

Pražnjenje vreća za papir i plastiku unutar stalaka vršit će se jednom tjedno (1X tjedno).

Stalci s vrećama su namijenjeni za višak papira ili plastike koja korisnicima ne stane u vreće za papir i plastiku od 120 litara koje ćete kao i do sada zaprimati svaki mjesec i odvozit će se i nadalje 1x mjesečno sukladno rasporedu odvoza.

Plastičnu ambalažu od sokova, mlijeka, jogurta i dr. potrebno je prije odlaganja isprati vodom kako se ne bi širio neugodan miris u ulazima.

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!!!
 
Više...

Javna edukacijska tribina na temu održivog gospodarenja otpadom - "Grad Kutina - informiraj se i recikliraj"

15.2.2019.


Grad Kutina i EKO MOSLAVINA d.o.o. u sklopu provedbe EU projekta “Grad Kutina – informiraj se i recikliraj” organiziraju Javnu edukacijsku tribinu na temu održivog gospodarenja otpadom koja će se održati u subotu, 16. veljače s početkom u 10.00 sati u Hotelu Kutina, na adresi Dubrovačka ulica 4, Kutina.

Tribina će se sastojati od dva dijela:

- prvi dio obuhvaća panel raspravu za odrasle na temu odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta

- drugi dio obuhvaća radionicu za djecu na temu recikliranja te skupljanja i zbrinjavanja 5 vrsta otpada

 

 
Više...

Kvartovski razgovori - 4

11.2.2019.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva sve predstavnike stanara (i sve zainteresirane stanare) stambenih zgrada na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina na “Kvartovske razgovore 4” kako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada u zgradama, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Kada:    15.02.2019.g. s početkom u 18 sati

Gdje:    Arcus klub, Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina

 
Više...

Informacije / obavijesti


IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA


UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .


O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:

   
Grad Popovača  Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode