OBAVIJEST - Reciklažno dvorište Kutina započinje s radom
OBAVIJEST za korisnike - rad sa strankama
OBAVIJEST - produžuje se rok za dostavu Zahtjeva za oslobađanje od plaćanja fiksnog dijela
OBAVIJEST za poslovne korisnike - oslobađanje od plaćanja javne usluge (COVID-19) - Grad Popovača

Vijesti

OBAVIJEST - Rok plaćanja računa za ožujak 2019.

26.4.2019.


Poštovani korisnici usluga EKO MOSLAVINE  d.o.o. (korisnici u kućama i stanovima)

 

Člankom 10. stavak 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine, utvrđeno je da svi korisnici predaju miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju barem jednom.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupila je na snagu dana 12.04.2019. godine.

 

Zbog donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine, EKO MOSLAVINA d.o.o. je pričekala s otpremom računa za ožujak mjesec 2019. godine.

 

Ovim putem obavještavamo korisnike usluga da ukoliko do 10.05.2019. plate račun za mjesec ožujak 2019. godine, neće im biti obračunata zakonska zatezna kamata.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 

 
Više...

Pojašnjenje Obavijesti podijeljene korisnicima

25.4.2019.


Poštovani korisnici,

od 01.06.2019.godine doći će do izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz razloga što je gradskom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je stupila na snagu 12.04.2019.g. promijenjen dio koji se odnosio na korisnike u čije ime Grad Kutina preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge.

Predmetnom izmjenom NEĆE BITI POVEĆANJA CIJENE (kroz fiksni i varijabilni dio) za naše redovne korisnike.


Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 

 
Više...

Kvartovski razgovori - VELIKA LUDINA

25.4.2019.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva korisnike na području Općine Velika Ludina na “Kvartovske razgovore - Velika Ludina” ako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Kada:    30.04.2019.g. s početkom u 18 sati

Gdje:    Društveni dom, Obrtnička 3, Velika Ludina

 
Više...

Kvartovski razgovori - POPOVAČA

24.4.2019.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva korisnike na području Grada Popovače na “Kvartovske razgovore - Popovača” ako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Kada:    25.04.2019.g. s početkom u 18 sati

Gdje:    Dom kulture, Trg grofova Erdodya 19, Popovača

 
Više...

Informacije / obavijesti


IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA


UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .


O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:

   
Grad Popovača  Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode