Prigodna čestitka
Međunarodni praznik rada
Dan otvorenih vrata - 26.04.2023
Dan otvorenih vrata na reciklažnom dvorištu Kutina

Vijesti

OBAVIJEST: Mobilno reciklažno dvorište Kutina

16.7.2021.


 

Poštovani korisnici sa područja mjesnih odbora Banova Jaruga, Husain, Batina, Mišinka, Ilova, Jamarice, Janja Lipa, Kletište, Međurić, Mikleuška, Repušnica, Selište i Zbjegovača,

u razdoblju od 19.07. do 30.07.2021.g., mobilno reciklažno dvorište neće biti dostupno na lokacijama prema Rasporedu mobilnog reciklažnog dvorišta i pokretne blagajne – 2021.g..

 

Od 02.08.2021.g., mobilno reciklažno dvorište će biti postavljano na lokacijama prema Rasporedu.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 

Poveznica: Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta i pokretne blagajne – 2021.g.

 
Više...

OBAVIJEST - Sufinanciranje fiksnih troškova samačkim domaćinstvima

10.6.2021.


 

Poštovani korisnici,

 

Obavještavamo Vas da je Grad Kutina donio Odluku o sufinanciranju 50% fiksnih troškova odvoza komunalnog otpada samačkim domaćinstvima s područja Grada Kutine koja ostvaruju prihode jednake ili manje od 2.500,00 kn, a pod uvjetom da ne koriste pravo na naknadu za troškove stanovanja.

Korisnici koji zadovoljavaju tražene uvjete mogu podnijeti zahtjev i pripadajuću dokumentaciju Eko Moslavini d.o.o. Kutina.

Zahtjev se osim na našim stranicama, može podići na blagajni Eko Moslavine d.o.o. na adresi Kutina, Zagrebačka 1.

 

 

 

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Više...

OBAVIJEST - Grad Popovača i prikupljanje biootpada

13.5.2021.


Poštovani korisnici,

EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Grada Popovače (uključujući sva naselja) da uslugu preuzimanja biootpada, od 01.06.2021.g., pružaju Komunalni servisi Popovača d.o.o..

 

Za više informacija, obratite se:

Komunalni servisi Popovača d.o.o., Kutinska ulica 12, Popovača

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Više...

OBAVIJEST - Dodatne vreće za papir i plastiku

11.12.2020.


Poštovani korisnici,

sukladno Rasporedu odvoza komunalnog otpada, EKO MOSLAVINA  d.o.o. početkom kalendarskog mjeseca prikuplja otpadnu plastiku iz kućanstva, a krajem mjeseca otpadni papir i karton iz kućanstva.

Navedeni otpad prikupljamo putem vreća zapremine 120 litara. Prilikom preuzimanja otpada (plastika ili papir), naši djelatnici redovno dostave korisniku po jednu praznu vreću/spremnik na „kućni prag“.

Putem KUPONA će korisnici moći i dalje preuzimati, kao i do sada, dodatne vreće za papir i za plastiku.

Obavještavamo vas  da ćete, od 01.01.2021.g.,DODATNE spremnike/vreće (nakon potrošenih kupona);zapremine 120 litara za odlaganje reciklabilnog otpada, papira i plastike, moći kupiti u:

  • LONIA TRGOVINA d.o.o., tj. njihovim prodavaonicama na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina te u
  • knjižari TIP-KUTINA d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 8 (Centar 2).

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

.

 
Više...

Dan planeta Zemlje na reciklažnom dvorištu Kutina, 26.04.2023.

Informacije / obavijesti


USLUGA KOLNOG VAGANJA I ODLAGANJA OTPADA (obavijest/uputa za korisnike)


IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA


UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .


O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:

   
Grad Popovača  Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode