OBAVIJEST - rad blagajne EKO MOSLAVINA d.o.o. povodom uvođenja eura
Prigodna čestitka
VAŽNA OBAVIJEST - kontrola sadržaja spremnika za miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton te otpadnu plastiku
ANKETA O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA USLUGA EKO MOSLAVINE D.O.O.

Vijesti

OBAVIJEST - Dodatne vreće za papir i plastiku

11.12.2020.


Poštovani korisnici,

sukladno Rasporedu odvoza komunalnog otpada, EKO MOSLAVINA  d.o.o. početkom kalendarskog mjeseca prikuplja otpadnu plastiku iz kućanstva, a krajem mjeseca otpadni papir i karton iz kućanstva.

Navedeni otpad prikupljamo putem vreća zapremine 120 litara. Prilikom preuzimanja otpada (plastika ili papir), naši djelatnici redovno dostave korisniku po jednu praznu vreću/spremnik na „kućni prag“.

Putem KUPONA će korisnici moći i dalje preuzimati, kao i do sada, dodatne vreće za papir i za plastiku.

Obavještavamo vas  da ćete, od 01.01.2021.g.,DODATNE spremnike/vreće (nakon potrošenih kupona);zapremine 120 litara za odlaganje reciklabilnog otpada, papira i plastike, moći kupiti u:

 • LONIA TRGOVINA d.o.o., tj. njihovim prodavaonicama na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina te u
 • knjižari TIP-KUTINA d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 8 (Centar 2).

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

.

 
Više...

Koronavirus / COVID-19 - mjere za sprečavanje širenja

5.10.2020.


Poštovani korisnici,

nastavno na novonastalu situaciju širenja koronavirusa i povećanja broja zaraženih osoba na području Grada Kutine i Grada Popovače, EKO MOSLAVINA d.o.o. nastavlja provoditi mjere za sprečavanje širenja koronavirusa u EKO MOSLAVINI d.o.o. sukladno s trenutnom situacijom. Uprava EKO MOSLAVINA d.o.o. podsjeća korisnike na mjere:

 • zaprimanje stranaka ograničavamo na izuzetno hitne i neodgodive slučajeve i u što manje mogućem osobnom kontaktu;
 • sve primjedbe ili informacije ćemo rješavati telefonskim putem ili putem elektroničke pošte (e-mail):
  • 044/659-030 - centrala
  • 044/659-035 - informacije o računima, stanje duga, prijava korisnika i ažuriranje podataka
  • 044/659-036 - opomene, ovrhe, stanje duga
  • Adresa elektroničke pošte (e-mail):  info@eko-moslavina.hr

   

Naprijed navedene mjere preventivnog su karaktera te ih je potrebno dosljedno primjenjivati počevši od današnjeg dana i vrijede sve do opoziva.


Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.

 
Više...

OBAVIJEST - sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada

25.8.2020.


Obavještavamo cijenjene korisnike da će se sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina vršiti po sljedećim rasporedima:

Grad Kutina

Grad Popovača

Općina Velika Ludina

 

Vaša Eko Moslavina d.o.o.


 

 
Više...

Obavijest korisnicima o odvozu otpada na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (05.08.2020.)

4.8.2020.

Obavještavamo naše cijenjene korisnike s područja Grada Popovače, da ćemo rasporedom planirani odvoz komunalnog otpada srijedom, na dan 05.08.2020.g. (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti), izvršiti redovno na dan 05.08.2020.g..


Reciklažna dvorišta neće biti otvorena na praznik.

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

Više...

Edukativni video prilog povodom Dana planeta Zemlje - 22.04..

Informacije / obavijesti


USLUGA KOLNOG VAGANJA I ODLAGANJA OTPADA (obavijest/uputa za korisnike)


IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA


UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .


O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:

   
Grad Popovača  Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode