OBAVIJEST za korisnike - rad sa strankama
Priopćenje Uprave EKO MOSLAVINA d.o.o. - Mjere za zaštitu od koronavirusa (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti
Plaćanje redovnih računa BEZ NAKNADE u svim poslovnicama FINA!
OBAVIJEST - plaćanje računa

Vijesti

Kvartovski razgovori - POPOVAČA

24.4.2019.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva korisnike na području Grada Popovače na “Kvartovske razgovore - Popovača” ako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Kada:    25.04.2019.g. s početkom u 18 sati

Gdje:    Dom kulture, Trg grofova Erdodya 19, Popovača

 
Više...

OBAVIJEST ZA KORISNIKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA GRADA KUTINA

24.4.2019.


Poštovani korisnici,

EKO MOSLAVINA d.o.o. obavještava korisnike da je 12.04.2019. stupila na snagu izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 2/19) te je Davatelj usluge u obvezi primjenjivati je od travnja 2019. godine.

 

 
Više...

Prigodna čestitka

19.4.2019.

Više...

Obavijest korisnicima javne usluge u ZGRADAMA, a koji odlažu MKO u spremnike u za to namijenjenom spremištu

18.4.2019.


Do kraja 2018. godine, radnici EKO MOSLAVINE d.o.o. su izvlačili spremnike s MKO iz spremišta i natrag ih vraćali jer broj pražnjenja spremnika nije utjecao na konačnu cijenu usluge.

Početkom 2019. godine, provedbom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, korisnicima javne usluge pružena je mogućnost da sami odluče hoće li na dan odvoza otpada iznijeti spremnik na pražnjenje ili neće, o čemu će ovisiti konačna cijena usluge.

 

 
Više...

Informacije / obavijesti


IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA


UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .


O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:

   
Grad Popovača  Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode