Novi radni stroj za razastiranje i sabijanje otpada na odlagalištu neopasnog otpada "Kutina"
E-mail primanje računa
Odvoz plastike
Odvoz plastike

Vijesti

OBAVIJEST - Raspored odvoza komunalnog otpada od 01.04.2022.g.

30.3.2022.


Poštovani korisnici javne usluge s područja Grada Kutine, Grada Popovača i Općine Velika Ludina,

 

od 01.04.2022.g. odvoz komunalnog otpada „sa kućnog praga“ na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina će biti vršen prema „novom“ rasporedu, koji je dostavljen korisnicima u prosincu 2021.g., uz račun za studeni 2021.g..

Iako se „novi“ raspored ne razlikuje značajno od dosadašnjeg, upućujemo korisnike da dodatno provjere dane odvoza i naselja/ulice koje su raspoređene na te dane.

U privitku se nalazi „važeći“ pročišćeni raspored za područje Grada Kutine i Općine Velika Ludina, za razdoblje od TRAVNJA do PROSINCA 2022.g..

Na području Grada Popovače, od 01.04.2022.g., javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada preuzima poduzeće Komunalni servisi Popovača d.o.o.. Sve upite vezane za daljnje korištenje javne usluge od navedenog datuma uputite na Komunalni servisi Popovača d.o.o..

Korisnicima s područja Grada Kutine i Općine Velika Ludina, javnu uslugu i nadalje pruža Eko Moslavina d.o.o..

 

Vaša Eko Moslavina d.o.o.!!!


Grad Kutina - pročišćeni raspored 2022.g.

Općina Velika Ludina - pročišćeni raspored 2022.g.

 
Više...

Isporuka komunalnih vozila po projektu "Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom"

11.2.2022.


 

Eko Moslavina d.o.o. je preuzela dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada u okviru projekta „Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom“ koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Cilj odvojenog prikupljanja komunalnog otpada je povećanje količine odvojeno sakupljenog otpada kao doprinos smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište.

Vozila je isporučila tvrtka Gradatin d.o.o.. Ukupna vrijednost vozila iznosi 1.388.475,00 kn (bez PDV).

Projekt „Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom“, KK.06.3.1.18.0144 .... 
Više...

OBAVIJEST - privremeni Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, biootpada, plastike i papira za VELJAČU i OŽUJAK 2022.g.

31.1.2022.


Poštovani korisnici javne usluge s područja Grada Kutine, Grada Popovača i Općine Velika Ludina,

djelatnici EKO MOSLAVINA d.o.o. će prilikom redovnog prikupljanja komunalnog otpada korisnicima javne usluge dostaviti PRIVREMENI RASPORED ODVOZA ZA VELJAČU I OŽUJAK 2022. koji će vrijediti samo za 2 navedena mjeseca i biti će dostupni na web stranici EKO MOSLAVINA d.o.o. - https://eko-moslavina.hr/raspored .

POJAŠNJENJE PRIVREMENOG RASPOREDA:

U listopadu 2021.g. zaprimili smo informaciju Grada Popovače o namjeri samostalnog prikupljanja miješanog komunalnog otpada i drugih vrsta komunalnog otpada od korisnika javne usluge s područja Grada Popovače putem gradskog poduzeća Komunalni servisi Popovača d.o.o. od 01.veljače 2022.g..

 
Više...

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine

28.1.2022.


(Zakon o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021) – u daljnjem tekstu „Zakon“)

Na Dnevnom redu 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine, održane 27.01.2022.g., nalazio se prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine te prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine.

Sukladno Zakonu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (31.01.2022.). Predmetna Odluka je usklađenje sa novim Zakonom. Gradsko vijeće Grada Kutine je istu usvojilo.

 

Kako donošenje predmetne Odluke utječe na cijenu javne usluge?

U ovo vrijeme, kada su povišenja cijena energenata neminovna, CIJENA JAVNE USLUGE SE po trenutnim kriterijima NEĆE POVEĆATI za krajnjeg korisnika.

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Više...

Čišćenje polupodzemnih spremnika

Vikend obilazak lokacija polupodzemnih spremnika

Eko Moslavina - 10 godina

Dan planeta Zemlje na reciklažnom dvorištu Kutina, 26.04.2023.

Informacije / obavijesti

UKOLIKO IMATE POTEŠKOĆA S REDOVNIM ODVOZOM OTPADA, KONTAKTIRAJTE NAS!

044 / 659 030RAD SA STRANKAMA (UPRAVA)

08 - 15 (PONEDJELJAK - PETAK)

Pauza: 10:00 - 11:00

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 659 030 (Centrala)

PORTA DRUŠTVA

00 - 24 (PONEDJELJAK - NEDJELJA)

Zagrebačka 1, Kutina

Tel: 044 691 435

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA:

LJETNO RADNO VRIJEME

07 - 19 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 17 (NEDJELJA)

ZIMSKO RADNO VRIJEME

07 - 17 (PONEDJELJAK - SUBOTA)

07 - 15 (NEDJELJA)

Stjepana Radića 298a, Kutina

Tel: 044 625 388

 

Ostali kontakti EKO MOSLAVINA d.o.o.

Plaćate račune internet ili mobilnim bankarstvom? Ugovorite uslugu i-Račun i ne prepisujte više podatke s uplatnica! Usluga je dostupna u internet i mobilnom bankarstvu Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Hrvatske poštanske banke, Addiko Bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) i OTP banke. Za više informacija posjetite www.iracun.hr .


O načinu podnošenja prigovora potrošača pročitajte Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

 

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da se u krugu radijusa do cca 1 kilometar oko odlagališta otpada EKO MOSLAVINA d.o.o., na adresi Stjepana Radića 298a, ne preporuča korištenje podzemnih voda - odnosno bušenje bunara za pitku vodu, jer je analizama potvrđeno da podzemne vode oko odlagališta nisu zdravstveno ispravne za piće.

Predmetno onečišćenje nema karakter izvanrednog ili iznenadnog zagađenja površinskih vodnih tokova.

Kutina, 15.12.2017.g.

Odaberite...

Anketa

Da li izdvajate papir u svom domaćinstvu?


Pošalji  Rezultati

Poveznice

Gradovi i općine:    Ministarstva i institucije:


   
Grad Kutina Općina Velika Ludina
  Ministarstvo zaštite
okoliša  i energetike 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  Agencija za zaštitu okoliša   Državni zavod za zaštitu prirode